Den ultimative business case på automatiseret test på Microsoft Dynamics 365
AlfaPeople |
mar 25, 2020

Den ultimative business case på automatiseret test på Microsoft Dynamics 365

Vi søger konstant mod nye teknologier for at øge virksomhedens resultater, enten ved at øge vores indtægter eller ved at sænke vores omkostninger. Det er her, automatiseret test af Microsoft Dynamics 365 kan påvirke både indtægter og omkostninger i din virksomhed.

I dette blog-indlæg i vores serie om Automated Test, som er en del af 20+ services i AlfaPeople AMS til Microsoft Dynamics 365, kigger vi på en business case, hvor automated test er en del af din it-afdeling. Læs med og se, hvorfor det giver mening for din it-afdeling!

Frigiv oftere og reducer omkostninger til deployment

Som et resultat af hyppigere deployments, som for eksempel stiger fra 6 deployments om året til 24 deployments, så vil it sammenlagt bruge mere tid på deres arbejde, da tiden brugt pr. deployment ikke vil blive mindre, mens der vil blive testet betydeligt mindre, hvis testet overhovedet.

Antages det, at de timer, der bruges på at teste, overstiger timerne, der bruges på deployment, så kan det rent faktisk ende med at blive dyrere at teste på grund af afhængigheden af slutbrugerens involvering til test.

Hvis de specifikke beregninger viser en 0-case eller et minus, så er det en stærk indikator for, at din aktuelle måde at teste på sandsynligvis ikke er grundig nok, og at du kan forvente en endnu større indvirkning på omkostningerne.

Reducer omkostningerne som følge af reaktiv håndtering af udfordringer i produktionen

Hver oprettet ticket til support indeholder omkostninger til it for at løse den oprettede ticket samt omkostninger og tabt indtjening for slutbrugeren, der bliver generet af fejlen. Og bemærk, at det ikke kun er én bruger, der bliver generet af fejlen, hvilket netop er indgangen til denne business case. Med automatiseret test øger du kvaliteten af dine tests, og du eliminerer barrierer, der gør, at du ikke frigiver oftere. It-afdelingens omkostninger til behandling af hver ticket forbliver den samme, men antallet af tickets vil falde. Samtidig vil påvirkningen af forretningen heller ikke længere være så stor, da der vil være færre fejl, og fejlene vil ikke være markante, og fejlretning vil samtidig kunne ske langt hurtigere.

Lad os kigge på et eksempel på business case:

  1. En virksomhed har 20 kritiske fejl om året på deres Dynamics løsninger.
  2. It bruger i gennemsnit 10 timer pr. fejl, som har en intern omkostning på 50 euro pr. time.
  3. Hver af virksomhedens 200 slutbrugere oplever et gennemsnitligt tab af produktivitet på 1 time pr. fejl til en pris på 50 euro i timen og yderligere 10 euro pr. time i tabt indtjening.
  4. De samlede omkostninger er 250.000 euro om året.
  5. Virksomheden investerer 60.000 euro i AlfaPeople Automated Test, hvilket sænker antallet af fejl med 25%, mens antallet af fejl pr. slutbruger også sænkes med 25%.
  6. Som et resultat af dette, så sparer virksomheden 47.500 euro om året eller 20% af deres omkostninger til reaktive målepunkter allerede i år 1.
  7. I år 2, hvor investeringen i vedligeholdelse og forbedringer af den automatiserede test er 300 timer á 50 euro pr. time, vil den samlede årlige besparelse være 92.500 euro eller 37% af de samlede omkostninger til reaktive målepunkter.

Ovenstående beregning er naturligvis forenklet. Du kan granulere det yderligere ved for eksempel at anvende forskellige parametre til større incidents, normale fejl eller tickets til general support. Når du leger med tallene, ser du dog, at det ikke rigtig betyder noget. Output bliver det samme – det er en klar investering!

Re-invester i platformen
Du kan naturligvis blot tage omkostningerne og vende ryggen til. Men du kan også udnytte det faktum, at automatiserede tests har fjernet en stor risiko, når der introduceres nye funktioner og re-investere nogle af disse besparelser i platformen igen i form af nye funktioner for yderligere at maksimere virksomhedens investering i Dynamics platformen.

Pas på faldgruberne

Hvorvidt der skal investeres i automatiseret test, er typisk en beslutning, der ligger i it. Men som ovenstående business case afslører, så er de største økonomiske fordele faktisk i udenfor it-afdelingen. Derfor skal du sikre, at alle parter i virksomheden forstår gevinsten ved automatiseret test.

Jeg håber, at du har fået lyst til at læse mere om fordelene ved at automtisere tests i forbindelse med deployments. Herunder finder du flere relevante blog-indlæg omkring enmet:

Kontakt os i dag!

AlfaPeople er for 10. år i træk blevet anerkendt som en top 1% Microsoft Partner og er førende konsulenthus på Microsoft Business Applications som blandt andet omfatter Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement og Microsoft Dynamics 365 Finance.

Ønsker du at høre mere om AlfaPeople Automated Test? Vores erfarne konsulenter er klar til at tale med dig i dag. Kontakt os på telefon +45 70 20 27 40 eller email dynamics365team@alfapeople.com, så tager vi en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.