Skab effektivt salg i stedet for at mande op
AlfaPeople |
jun 28, 2021

Skab effektivt salg i stedet for at mande op

Vi har så travlt med at vokse og vækste forretningen, at vi må ansætte nogle flere sælgere for at følge med efterspørgslen.

Vil du vide mere om, hvordan du bygger en effektiv og optimeret salgsproces i CRM? Læs mere under fordel #5 “Opnår stor effekt med små justeringer” her.

Sådan lyder rationalet ofte, når virksomheder skal skalere. Selvfølgelig kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at ansætte flere sælgere, når der skal sættes turbo på salgsindsatsen.

Men et mere effektivt salg behøver ikke at være ensbetydende med, at I ansætter flere ressourcer.

Hvis din virksomhed eksempelvis har været vant til at arbejde med mange manuelle processer og regneark i salgsorganisationen, kan implementeringen af et CRM-system være en smartere løsning. Præcis det værktøj, der skal til for at opnå et mere effektivt salg med samme antal ressourcer.

En effektiv salgsproces, der er understøttet i et CRM-system, kan både få de enkelte sælgere i en salgsorganisation til at yde mere og bedre.

Og den kan hjælpe med at skalere salgsorganisationen. Fordi nye sælgere får angivet en struktureret måde at arbejde på, den dag de træder ind af hoveddøren.

Mange gevinster ved at effektivere salget

Lad os kigge på nogle af de mest sikre gevinster ved at anvende et CRM-system frem for et virvar af manuelle salgsmetoder:

Virksomheder får et mere effektivt salg med et CRM-system. Dit CRM bliver det ene sted, sælgerne opbevarer kundehistorik, kundeinformation, salgsaktiviteter, kundeopfølgninger og så videre. Information i et CRM-system bliver aldrig væk, går aldrig tabt og kan nemt videreformidles til kommende sælgere.

Et effektivt salg er et datadrevet salg. Det gælder for den enkelte sælger. Og det gælder for ledelsen, som via CRM-rapporter får dyb indsigt i forretningen. Jo flere målepunkter, der bliver sat op, des flere parametre kan der skrues på.

Kunder må ikke føle sig overset, glemt eller nedprioriteret. Med et CRM-system kan I skabe mere effektivt salg. De mange kontaktpunkter med kunderne kan understøttes af systemet. Og ofte automatiseres. Så skal sælgerne ikke bruge krudt på at huske vigtige opfølgninger.

Set fra kundens synspunkt oplever de en salgsorganisation, der handler proaktivt. Husker vigtige detaljer. Og sjovt nok altid har en fantastisk timing, når sælgerne rækker ud med salgstilbud.

Al handling udspringer fra CRM-systemet. Derfor bliver det meget transparent, hvad kollegaerne foretager sig. Så kan I arbejde mere effektivt sammen om at indfri både individuelle og fælles salgsmålsætninger.

Ofte kan et mere effektivt salg forbindes direkte til reduktionen af administrative opgaver. Hvis I har været vant til at håndtere salgsorienterede opgaver i en kombination af regneark, kalendere, e-mails og så videre, vil det føles som en mindre åbenbaring at arbejde i et system, der udelukkende er skabt til at understøtte en salgsproces.

De opgaver, der tidligere blev glemt, var tidskrævende eller blev udført med dårlig kvalitet, kan udføres med en helt anden lethed i et CRM-system

Ved at anvende CRM kan I arbejde mere strategisk på alle niveauer af salgsarbejdet. I kan dykke ned i kundehistorikken og se, hvornår og hvad kunderne typisk har købt for at lære mere om deres behov. I kan opbygge målrettede kampagner baseret på CRM-information om jeres forskellige kundesegmenter.

I kan gå fra kortsigtede til langsigtede salgsstrategier, fordi CRM-systemets mange muligheder gør det nemmere at understøtte kontinuerlige kundedialoger, der gøder jorden for målrettede salgsfremstød.

Effektivt salg med samme ressourcetræk

Som vi indledte med at pointere, bør det ikke være en automatreaktion at ansætte flere sælgere, når forretningen skal skaleres. Kig på jeres nuværende ressourcer.

Hvis I har dygtige sælgere ansat, men sælgerne er begravet i manuelle og administrative opgaver, der trækker tempoet ud af deres salgsproces? Så sæt dem fri ved at implementere et CRM-system, der kan tage sig af alt det kedelige.

Det effektiviserer salget, styrker kundeloyaliteten, øger omsætningen og hjælper hver enkelt sælger med at realisere sine salgsmål.

Hvis jeres udgangspunkt er en overvejende håndbåret salgsproces, bør I regne lidt på, hvor mange ressourcer, i form af tid og arbejdsgange, I kan spare på at implementere CRM.

Vores forsigtige påstand er, at en sælger, der anvender CRM, kan overkomme rundt regnet dobbelt så meget salgsarbejde som en sælger, der kun støtter sig til manuelle salgsprocesser.

Vil du gerne se alle fordelene ved at bruge et CRM? Så download vores ebog “6 fordele ved at investere i CRM!”