En kreativ salgsproces kræver et CRM
AlfaPeople DK |
jun 22, 2021

En kreativ salgsproces kræver et CRM

Vi forstår det godt. Som sælger elsker du at sælge, fordi det giver dig en stor frihed til at gøre hvad du vil, når du vil – så længe det ender med, at kunden lægger en ordre. Derfor kan strukturen i et CRM virke som et begrænsende bureaukrati. Der er bare lige en krølle på halen.

Find fordel #1 “Slip af med sælgernes egne systemer” her og find ud af, hvorfor et CRM er et bedre salgsværktøj end et regneark.

Den førnævnte krølle bør appellere til alle ambitiøse sælgere. Nemlig at den hjemmestrikkede salgsproces med flere længder bliver outperformet af den guidede salgsproces i et CRM-system.

Ikke nødvendigvis på den korte bane. Men altid på den lange bane.

CRM øger ganske enkelt chancen for vedvarende succes. Både for den virksomhed, der lever at af sælge ydelser eller produkter – og for den sælger, hvis personlige værdi for virksomheden hænger uløseligt sammen med hans eller hendes evne til at skabe resultater.

Den guidede salgsproces er et skift i perspektiv

Lad os tage fat i følelsen af manglende frihed først.

For det handler mest af alt om at skifte perspektiv, når du går fra at arbejde med egenudviklede salgsprocesser til at arbejde med CRM-baserede salgsprocesser.

I stedet for at se CRM som en spændetrøje kan man i stedet sagtens argumentere for, at CRM er et værktøj, der sætter dig fri til at være endnu mere kreativ og kundeorienteret i deres salgsarbejde.

CRM angiver en række trin, som du kan finde støtte i undervejs i salgsprocessen. Hele vejen fra udvælgelse af leads og forberedelsesfasen over kontakt-, præsentations- og tilbudsfasen til den afsluttende forhandlings-, aftale- og opfølgningsfase.

Trinnene er en samling af al viden om en god og effektiv salgsproces lagt ind i en systemmotor. Den sørger for, at organisationen arbejder ensartet og struktureret med at nå sine salgsmålsætninger.

Det betyder, at du ikke selv skal koncentrere dig om at holde styr på de mange faser i salgsarbejdet. I stedet for bliver du guidet af din CRM-løsning, så du i højere grad selv kan sætte dit personlige præg på alle de delprocesser, der ligger imellem udførelsen af hovedopgaverne.

Det må alt andet lige give en større tryghed i dit arbejde, fordi du ved, hvad der skal gøres, og så kan du improvisere derfra.

Vil du gerne se alle fordelene ved at bruge et CRM? Så download vores ebog “6 fordele ved at investere i CRM!”

Datadrevet salgsproces

I et større virksomhedsperspektiv handler anvendelsen af CRM om at få digitaliseret flere salgsprocesser, så man får skabt et mere godt datagrundlag for salgsindsatsen.

Det kan godt være, at sælgerne i en virksomhed uden CRM er gode til at sælge hver for sig.

Men hvis organisationens salgsindsats samlet set skal løftes til næste niveau, er der brug for et struktureret blik på performance i de enkelte teams og hos den enkelte medarbejder.

Det strukturerede blik er nemmest og hurtigst at få gennem dataanalyser, der med få klik kan trækkes ud som rapporter.

En guidet salgsproces har også betydning for evnen til at kunne skalere forretningen.

Når virksomheder vækster – eventuelt som en del af en international ekspansionsrejse – bliver det endnu vigtigere, at man effektivt er i stand til at onboarde nye medarbejdere, herunder sælgere, i organisationen, og at man løbende kan måle og benchmarke salgsindsatsen på tværs af kontorer for at lære, hvad der fungerer bedst.

CRM skal ses som en vidensbank. Det er der, hvor I kan:

  • Opsamle jeres erfaringer, så I kan lære af fejl og succeser.
  • Organiserer den viden i et sammenhængende flow.
  • Implementerer det som en best practice-tilgang.

Med en best practice, kan I øge jeres sandsynlighed for at konvertere et lead til et salg. Fordi jo mere CRM-systemet bliver brugt, des bedre og mere præcist kan det udtrykke en robust salgsproces, som i gennemsnit kan overstige den enkelte sælgers succes.

Et CRM-system kan også hjælpe jer med at skabe en robust salgspipeline. Læs mere om fordel #3 “Byg en troværdig pipeline her”.