Tidsregistrering helt enkelt
AlfaPeople DK |
jun 24, 2024

Tidsregistrering helt enkelt

I januar 2024 vedtog den danske regering et nyt lovforslag om obligatorisk tidsregistrering. Dette skridt blev taget som følge af en EU-domstols afgørelse fra 2019, og den nye lov træder i kraft den 1. juli 2024. Loven kræver, at alle arbejdsgivere registrerer deres ansattes arbejdstid for at sikre overholdelse af EU’s Arbejdsdirektiv. Dette direktiv dækker vigtige arbejdsforhold som hviletid, maksimal ugentlig arbejdstid og pauser.

Hvad betyder den nye lov for dig som arbejdsgiver?

Som arbejdsgiver er du nødt til at implementere et system til tidsregistrering, der er “objektivt, pålideligt og tilgængeligt”. Det betyder, at det ikke er nok blot at registrere arbejdstid; systemet skal også kunne stå til regnskab for dets nøjagtighed og pålidelighed. Loven kræver kun, at den samlede daglige arbejdstid registreres, hvilket giver en vis fleksibilitet i valg af system.

Det er også vigtigt at bemærke, at oplysningerne i systemet til tidsregistrering skal bevares i fem år. Dette krav er sat for at gøre det muligt at beregne medarbejderens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. I overensstemmelse med GDPR skal medarbejderne have adgang til deres egne oplysninger i systemet, hvilket understreger vigtigheden af datasikkerhed og -privatliv.

Løsningen kommer fra AlfaPeople

For at imødekomme disse nye krav har vi hos AlfaPeople udviklet en app til tidsregistrering, som både overholder den nye lovgivning og GDPR. Vores app er designet til at være enkel og brugervenlig, og den kræver kun tidsregistrering fra medarbejdernes side, hvis deres arbejdsdag afviger fra deres normtider, såsom ved fravær.

Fordele ved AlfaPeople’s tidsregistreringsapp:

Enkel og brugervenlig: Medarbejderne behøver kun at registrere tid, når deres arbejdsdag afviger fra det normale, hvilket reducerer kompleksiteten og tidsforbruget ved daglig tidsregistrering.

Tidsregistrering 1

Automatiseret proces: Vores app automatiserer tidsregistreringen baseret på normtider samt ferie- og helligdage. Dette minimerer fejl og sikrer, at alle data er præcise og rettidige.

Tidsregistrering 2

Overblik med dashboards: Appen tilbyder interaktive dashboards, der giver et klart overblik over arbejdstid og fravær, hvilket er afgørende for effektiv arbejdspladsstyring.

Tidsregistrering 3

Ingen ekstra licensomkostninger: Appen udnytter dine eksisterende Dynamics/Power Platform licenser, så der er ikke behov for yderligere investeringer.

Implementeringen af et pålideligt system til tidsregistrerings er ikke kun en juridisk nødvendighed, men også en strategisk fordel. Det sikrer compliance med lovgivningen, samtidig med at det giver en bedre forståelse og styring af arbejdsressourcer. Med AlfaPeople’s løsning får du et værktøj, der ikke alene sikrer overholdelse af nye lovgivningskrav, men også understøtter en mere effektiv og gennemsigtig arbejdsdag for alle. Dette er afgørende for enhver virksomhed, der ønsker at optimere sin drift og bevare et godt arbejdsmiljø.

Kontakt os her, hvis du ønsker at høre mere om vores enkle løsning til tidsregistrering.