Et opbrud med projektorganisationen i IT support
AlfaPeople |
feb 03, 2017

Et opbrud med projektorganisationen i IT support

AlfaPeople’s support og vedligeholdelsesforretning AMF

Som leverancechef for AlfaPeople’s support og vedligeholdelsesforretning indenfor Microsoft Dynamics CRM and AX (AlfaPeople AMF), er jeg ofte involveret i arbejdet med at integrere vores service i vores kunders eksisterende interne IT support organisation. Jeg vil i en række blog-indlæg forsøge at opbryde med den klassiske tankegang omkring opbygningen af IT-support – både for at lufte nogle idéer, men også som et opråb for at høre jeres idéer. Første indlæg var om målepunkter. Dette indlæg skal handle om opbruddet med projektorganisationen.

Alle krav er foranderlige

Når man som virksomhed ønsker at implementere en forretningsapplikation, formuleres kravene typisk ud fra tre grundstammer:

  1. Standarder i den pågældende industri
  2. Den enkelte virksomheds opbygning og processer
  3. De tilgængelige teknologiske muligheder

Det er alle tre grundstammer, som aldrig har oplevet en mere eksponentiel forandring og udvikling end netop nu.

Det betyder, at de krav en virksomhed har til deres forretningsapplikation aldrig har været mere flygtige, og med kortere levetid, end i dag. Det bevirker, at den samlede værdi af en forretningsapplikation, aldrig er faldet hurtigere end den gør i dag. Dette endda i en tid, hvor betydningen af forretningsapplikationerne aldrig har været højere.

Traditionel overdragelse fra Projekt til Drift

For at bygge applikationen er det normal praksis, at virksomheden opretter en temporær projektorganisation, med:

  1. Klare mål
  2. Beslutningskraft
  3. Ledelsens opbakning
  4. Budget

Når målet er nået, overgives løsningen til drift og projektorganisationen opløses. Det betyder oftest, at pkt. 1 – 3 falmer – og budgettet udskiftes med ”så lidt som overhovedet muligt”. I starten er det brugerne der bliver taget som gidsler, da de ikke får den nødvendige støtte til at opretholde og videreudvikle systemunderstøttelsen af hverdagen. Dette vil gå ud over de stakkels medarbejdere i supporten, som skal lægge ryg til klagerne. I det lange løb, er det så virksomheden som helhed, der lider.

Ressourcerne er skævt fordelt

På baggrund af overstående giver det ingen mening, at fordelingen af de investerede ressourcer (i alle former) er så skævt vægtet mod selve etableringen af applikationen. Det typiske billede hos kunder jeg besøger er, at de har brugt >50% af den samlede mængde ressourcer på de første ca. 10% af levetiden.

Mit postulat er, at den akkumuleret værdi af forretningsapplikationen over hele levetiden vil blive væsentlig større, hvis investeringen blev spredt mere bredt ud gennem hele perioden.

Ny tilgang, Nye krav

Dette sætter nogle nye krav til virksomhederne og deres implementeringspartnere:

  1. De skal rekruttere, organisere og budgettere med langt længere tidshorisont end tidligere.
  2. På den funktionelle side skal der langt tættere samarbejdet mellem forretning, brugere og IT
  3. På den tekniske side skal support, vedligeholdelse og udvikling samles under ét.

Der er blevet brugt voldsom meget krudt i IT branchen på at optimere arbejdsprocesserne under etableringsarbejdet af et nyt IT system. Mit primære budskab i dette indlæg er, at disse tanker bør videreføres – og gælde under hele systemets levetid. Naturligvis krydret med nogle grundprincipper omkring support og drift.

Ikke ubetydelige sidegevinster

Man skal på ingen måde undervurdere betydningen af, at man ved at skabe en stærk organisation på den lange bane, i høj grad minimerer risici. Betydningen af en forkert beslutning mindskes drastisk – for der er en proces, organisation og budget til at håndtere det effektivt. Derudover vil denne tilgange med al sandsynlighed også forlænge levetiden for applikationen – og dermed klart forbedre ROI.

AlfaPeople AMF (Application Maintenance Framework)

AlfaPeople’s support og vedligeholdelsesforretning AMF (Application Maintenance Framework) er en post-go-live-service, som dækker både det funktionelle og tekniske ejerskab af Microsoft Dynamics AX- eller CRM-løsninger. AlfaPeople AMF har til formål at sikre en optimal udnyttelse af din Dynamics 365 platform og er designet til at omfatte alt, hvad der behøves for at køre en vellykket operation – fra at hjælpe en slutbruger med Graphical User Interface (GUI) til at udvikle og anvende en kompleks ændring af produktionssystemet. AlfaPeople’s support og vedligeholdelsesforretning AMF kan også bruges til at sikre de kontinuerlige opdateringer af Microsoft Dynamics 365.

Læs mere om AlfaPeoples support og vedligeholdelsesforretning indenfor Microsoft Dynamics 365 – CRM and AX her.