DSB vælger AlfaPeople til ny kundecenterløsning
AlfaPeople DK |
apr 01, 2016

DSB vælger AlfaPeople til ny kundecenterløsning

DSB har gennemført et udbud for at finde den bedste leverandør af en ny kundecenterløsning. AlfaPeople blev valgt på grund af sin mangeårige erfaring med kundecenterløsninger baseret på Microsoft-platformen, men medvirkende var også AlfaPeoples erfaring med cloudbaserede løsninger.

Formålet med den nye kundecenterløsning er, at DSBs kunder skal opleve et kvalitetsløft ved henvendelser samtidig med, at kundecenteret gennemfører produktivitetsforbedringer ved automatisering af interne arbejdsgange.

Et vigtigt element i den nye kundecenterløsning er at samle al information fra en lang række fagsystemer, som kundecentermedarbejdere i dag skal slå op i for at kunne løse en specifik kundehenvendelse. Samtidig vil en række systemer helt blive afløst af den nye kundecenterløsning, så DSB samtidig får en større besparelse på sine IT-driftsomkostninger.

Udover at samle al relevant information i ét system og lette og automatisere en række arbejdsgange, giver den nye kundecenterløsning også en række nye muligheder. Det gælder f.eks. muligheden for at lave bedre rapportering og statistik, samt nemmere at kunne reagere på henvendelser via sociale medier som Facebook direkte i den kommende kundecenterløsning.

Den nye kundecenterløsning implementeres i etaper i løbet af 2016. Medarbejdere i kundecenteret løbende får introduceret de nye muligheder, og DSB gradvist kan forbedre sin kundeservice.

Løsningen bliver til i et tæt samarbejde mellem AlfaPeople, DSB IT og nøglepersoner i DSB kundecenter. Løsningen kommer til at bygge på Microsoft Dynamics CRM Online med tæt integration til DSBs eksisterende Microsoft-baserede platform. Ud over integration til en række eksisterende fagsystemer hos DSB, skal løsningen også fungere sammen med DSBs telefoniløsning.

Kontrakten mellem AlfaPeople og DSB løber i 4 år. Udover implementering af selve løsningen, så skal vi også stå for support og løbende vedligehold af løsningen.

”AlfaPeople har stor interesse i at arbejde sammen med DSB. Vores fælles mission er at skabe målbare forbedringer ved brug af IT værktøjer. Et millionprojekt af denne størrelse er en vigtigt sejr for AlfaPeople, og. At vi så samtidig sammen med Microsoft igen vinder over nogle af vores største konkurrenter er blot en bekræftelse i at vores løsninger tiltaler kunderne,” fortæller Claus Hansen, Group COO.

Om AlfaPeople:

AlfaPeople er førende Microsoft Dynamics Partner.  Vi leverer løsningsrådgivning og implementeringsservices, der forbinder transaktioner, relationer, samarbejde og Business Intelligence. Vi forbinder lokal styrke med international gennemslagskraft og udfordrer virksomheder til at maksimere værdien af deres it-investeringer.

AlfaPeople er Årets CRM partner i Danmark i 2015. Vi er Microsoft Gold Certified Partner på ERP og CRM. Og vi er anerkendte medlemmer af Microsoft Dynamics “Inner Circle” og Microsofts “President’s club”.