Signicat
AlfaPeople DK |
sep 26, 2022

Signicat

Digitale software-løsninger
Microsoft Dynamics 365 Finance


Signicat gennemfører lynimplementering af Dynamics 365 Finance i 10 lande

I stedet for en årelang, ressourcetung implementering af Microsoft Dynamics 365 Finance har Signicat valgt at implementere en basisudgave af økonomisystemet, så de hurtigt kan få kerneforretningen op at køre i 10 lande. AlfaPeople er med ombord på projektet som rådgivende og udførende konsulenthus med ansvaret for at realisere de forventede forretningsgevinster i en ruf.

På Lars Valentin Hansens første arbejdsdag i Signicat, fik han af vide, at han skulle stå i spidesen for en stor ERP-implementering på tværs af virksomhedens 10 lande-kontorer. Og det måtte meget gerne gå lidt tjept, lod direktøren forstå. For der var et stort ønske om at komme væk fra deres eksisterende økonomisystem, som hverken funktionelt eller strategisk passede ind i Signicats ambitiøse fremtidsplaner om at øge sin globale tilstedeværelse.

AlfaPeople forstod forretningsbehovet

Som projektleder på opgaven fik Lars Valentin Hansen shortlistet fire potentielle leverandører af det nye ERP-system. På det tidspunkt var det allerede blevet besluttet, at det skulle være Microsoft Dynamics 365 Finance. Det fordi produktet var meget udbredt, det var nemt at skaffe konsulenthjælp til platformen, og fordi det er en løsning, der skalerer godt.

“Da vi skulle vælge partner, skelede vi blandt andet til leverandørernes størrelse, og hvordan vores projekt passede ind i deres forretning. Vi ville gerne have et samarbejde, hvor vi ikke endte med at blive nedprioriteret. Derudover lagde vi vægt på, hvor gode leverandørerne var til at lytte til vores behov. Vi gjorde det meget klart, at vi gerne ville i gang hurtigt. Alligevel rullede nogle af de andre konsulenthuse de helt store projektplaner ud med lange levereringstider,” siger han.

“Jeg kan huske, at AlfaPeople tidligt i processen lå bagerst i feltet. Men i løbet af ét møde, hvor konsulenten demonstrerede, at han virkelig forstod os, og hvor han fik overbevist os om, at de kunne levere til tiden og til en fornuftig økonomi, fik de vendt det om og vandt opgaven.”

MVP-tilgang har været vejen frem

Signicat havde oprindeligt besluttet sig for at starte ud med en basisudrulning af Microsoft Dynamics 365 Finance i Holland. Herefter skulle de øvrige lande kobles på ét for ét. Men efter drøftelser med AlfaPeople blev parterne enige om at rulle basisudgaven ud i alle lande på én gang. Så kunne man hurtigst muligt migrere væk fra det gamle system og komme plads med det nye kernesystem på tværs af forretningen.

Drøftelserne byggede på en Minimum Viable Product (MVP). Her bygger man ikke et stort, dyrt og langsommeligt projekt, men koncentrerer sig om at få den basale funktionalitet på plads. Herefter tilføjer man kompleksitet hen ad vejen. På lidt over tre måneder skulle AlfaPeople få basisversionen af Microsoft Dynamics 365 Finance lagt i produktion i de 10 lande. En ambitiøs tidsplan, men det lykkedes.

“Basisudgaven var god at komme i gang med, fordi det gav os mulighed for hurtigt at få vores nye opkøb med på en relativt simpel ERP-løsning. Vi har også samarbejde med
eksterne parter, som vi med systemet gerne ville fase ud. Den proces hjalp en hurtig implementering os med at fremskynde, så vi selv var mere i kontrol med vores registreringer i alle enheder.”

Signicat forventer, at den fulde løsning af Microsoft Dynamics 365 Finance er færdigimplementeret i alle lande i løbet af 2022.

Klar til frasalg

Én af de store fordele ved at vælge en Microsoft-baseret platform er, at mulighederne for at bygge videre på basissystemet er enorme. Både i form af Microsofts egne moduler, moduler fra tredjepartsleverandører samt integrationer til øvrige systemer. Signicat har blandt andet planer for at implementere et expense management-system. Det skal effektivisere håndteringen af medarbejdernes udlæg. Herudover også et invoice-system, som automatisk kan bogføre indkommende fakturaer. Derudover skal der bygges integrationer til HR-systemet, salgssystemer, produktionssystemer samt projekt- og tidsregistreringssystemer. At få en skalerbar løsning, der er gearet til vækst, er ikke bare nice-to-have for Signicat.

Download den fulde kundecase her.