Brunata
AlfaPeople Global |
sep 23, 2022

Brunata

Real Estate Management
Microsoft Dynamics 365 Sales

Brunata styrker salgsindsatsen med nyt tilbudsmodul i Microsoft Dynamics 365 Sales.

Målervirksomheden Brunata er midt i en i digital transformationsproces. Den handler om at bruge flere forretningsdata til at effektivisere og optimere virksomheden. Ét af projektsporene har fokus på salgsindsatsen, som Microsoft Dynamics 365 Sales og et helt nyt tilbudsmodul skal sætte turbo på.

Manuelle salgsprocesser, begrænsede forecasting-muligheder og tilbud sat sammen i hjemmelavede designskabeloner. Det var indtil for nylig virkeligheden i Brunata, som er kendt for at måle, forbrugsafregne og optimere energiforbruget i bygninger. Ligesom så mange andre virksomheder havde de vænnet sig til, at sælgerne håndterede salgsaktiviteterne på hver sin måde i Excel-regneark. Det fungerede, men havde nogle indbyggede konsekvenser. Brunata kunne ikke ensrette arbejdsgange, opbygge digitaliserede flows eller bruge data til at forbedre den samlede salgsindsats.

“Vi endte med at vælge Dynamics 365 Sales. Dette på baggrund af pris og muligheden for at lave dybe integrationer til Office Systemsammenhængen i Microsofts univers. Det giver gode synergieffekter på både forretningsniveau og brugerniveau,” indleder Klaus Sune Andersen, salgschef i Brunata.

Flere forretningsfordele

Han forklarer, at Brunata stadig arbejder på at hente endnu mere værdi ud af Sales[1]platformen. Den klare forventning er, at det kollektive blik på salgsprocessen kommer til at udmønte sig i række forretningsfordele.

100 procent standardløsning

Klaus Sune Andersen fortæller, at de forbedrede forecasting-muligheder hænger sammen med et helt nyt tilbudsmodul til Dynamics 365 Sales, som AlfaPeople har implementeret.

“Tidligere udarbejdede vi tilbud i vores egne designskabeloner, som for det første ikke så særligt professionelle ud, og som for det andet ikke kunne vise andet end kroner og ører i tilbuddet. Vi kunne ikke se de produkter, der indgik i tilbuddet, og kunne derfor heller ikke arbejde detaljeret med, hvor mange komponenter der skulle produceres, og hvornår de skulle fragtes hertil. Al den intelligens har vi fået adgang til med tilbudsmodulet.”

Forud for implementeringen af tilbudsmodulet tog Brunata en dialog med AlfaPeople. Qua indsigten i Microsofts roadmap kunne AlfaPeople se, at Microsoft var på vej med en beta-version af et spritnyt tilbudsmodul, som kunne integreres direkte i Sales-platformen. Selvom AlfaPeople i sagens natur ikke havde erfaring med modulet, anbefalede de Brunata at gå den vej.

“Det endte også med at blive vores beslutning. For det er alt andet lige nemmere at vedligeholde og supportere en 100 procent standardiseret løsning,” siger Klaus Sune Andersen.

Data er med til at støtte grøn dagsorden

Udover at befinde sig på en CRMrejse er Brunata også inde i en rivende forretningsudvikling, hvor de går fra at være en klassisk ingeniørvirksomhed til at blive en mere moderne datadrevet organisation.

Brunatas kerneydelser ligger stadigvæk indenfor afregning af el, vand og varme i etagebyggerier. Men via deres sensorer og målere kan Brunata også levere værdifuld information om eksempelvis indeklimaet i en bygning, ligesom deres dataindsigt kan være med til at understøtte den grønne dagsorden, eksempelvis i form af bedre varmeudnyttelse og en mere miljøvenlig renovationsordning.

Fællesnævneren for Brunatas datadrevne forretningsben er, at de har brug for solide digitaliseringsværktøjer, herunder CRM, hvis ledelsen skal kunne bruge dataindsigten til at træffe bedre beslutninger.

Sammenhæng mellem økonomi og CRM

Næste skridt for Brunata er at implementere et nyt økonomisystem. Derefter lave integrationer mellem CRM og økonomisystemet for at skabe mere sammenhæng på tværs.

“Vores vision er, at vi på et tidspunkt kan automatisere flere af salgsprocesserne mellem CRM og økonomi. Dermed slipper vi for at bruge tid på udveksling af data mellem de to systemer. Vi vil gerne gøre ting endnu smartere og udnytte de ressourcer, vi har, til at effektivere og optimere vores salgsindsats i stedet for at bruge tiden på administration og manuelt tastearbejde. I den sammenhæng er AlfaPeople en vigtig sparringspartner for os,” slutter Klaus Sune Andersen.

Download den fulde kundecase her.