Top 5 udfordringer i fødevareindustrien – Microsoft Dynamics
AlfaPeople |
nov 29, 2016

Top 5 udfordringer i fødevareindustrien – Microsoft Dynamics

Fødevareindustrien Microsoft Dynamics: De seneste adskillige år har været turbulente for mad og drikkevare distributions industrien. Masse konsolidering på alle niveauer har skabt en hårdere marked, med udfordringer på nærmest alle fronter. Her er top 5:

1. At forstå efterspørgslen

Ufuldstændige eller mangelfulde efterspørgsels forudsigelser kan være katastrofale. Distributører har brug for bund-solide rapporter, der viser hvor efterspørgslen kommer fra. Endnu vigtigere, er at dataene fra efterspørgslen skal være let tilgængeligt for hele firmaet, således at ledelse og forsyningskæde kan tilgå dataene og træffe hurtige, strategiske beslutninger på baggrund deraf.

2. Kontrol over inventar og omkostninger

Mad og drikke industrien er ofte ret tidsafhængige: mange produkter skal fragtes og lagres inden for en bestemt dato, ellers er de ubrugelige. Derfor skal distributører have et overskuelig og effektivt system på plads, for at kontrollere og overse inventar data i real-time. Dette system vil også hjælpe ledelsen med at træffe bedre indkøbs beslutninger, der vil reducere dit inventars omkostning, mens de mest tidssensitive produkter afsendes hurtigst og mest effektivt.

3. Mere effektiv håndtering af tilgodehavender

Som nyt firma og gennem sløve måneder, vil mange distributionsfirmaer føle sig nødsaget til at lave “aftaler”, der indeholder bedre betingelser for køberne. Dette kan kraftigt påvirke pengestrømmen, og betyde at distributøren kommer bagud med betalinger til salgsrepræsentanter og leverandører. Derfor kan god kontrol af tilgodehavender hurtigt gøre forskellen mellem at holde firmaet oven vande eller synke hurtigt. fødevareindustrien Microsoft Dynamics

4. Optimering af leveringsoversigter og ruter

For at forblive konkurrencedygtig og reducere spild, bør distributører inden for mad- og drikkevareindustrien konstant søge mere effektive måder, hvorpå de kan levere deres vare til de endelige detailhandlere, samt reducere brændstofforbrug, mandskabstimer brugt på- og aflæsning og (afhængigt af distributor) merchandising.

Én effektiv måde hvorpå du kan arkivere planlægning og rute optimering, er gennem moderne kommunikations teknologi og tracking udstyr. Nye teknologier lader distributører være mere reaktive over for leverandørers og sælgeres krav, ved at strømline interaktioner og tillade partnere at lave hurtige ændringer i deres leveranceplan. Nogle distributører vil endda måske overveje at udbyde rabatter baseret på hvilke varer de helst vil af med inden for et specifikt område, for så dermed at optimere leveranceplanen yderligere.

5. Skab flere kollaborative løsninger

Mad og drikkevareindustrien kræver en masse inputs fra en bred vifte aktører, mens gennemsigtighed og hurtig handling er nødvendig for at opnå succes. Implementerer du effektive software kommunikations værktøjer, vil du kunne skabe en bedre flydende transaktion af produkter mellem producenter, varehuse og detailforretninger, hvilket sikrer, at alle i din forsyningskæde er bedst muligt i stand til at møde kundens krav til tiden.

Løs disse udfordringer på én gang

Et simpelt skift til Microsoft Dynamics AX den førende ERP software løsning—kan løse de udfordringer som mad og drikkevare distributionsfirmaerne står over for. Kontakt implementationseksperterne hos AlfaPeople, en førsteklasses Global Microsoft Dynamics Inner Circle Partner.

Hvordan AlfaPeople kan hjælpe

AlfaPeople specialiserer sig i fleksibel benyttelse af Microsofts førende ERP og CRM software—Dynamics AX—for at imødekomme firmaer af en hver størrelse, uanset hvor i verden de måtte befinde sig. Dynamics AX automatiserer ikke blot nogle essentielle processer, såsom inventar og forsendelse, men giver dig også real-time data om dine kunder, som du kan bruge til at forbedre dit salg, ved at nå ud til kunderne på mere effektiv vis.

For at få en hurtig fornemmelse af hvordan Dynamics AX kan styrke dine processer, så kontakt os her.
fødevareindustrien Microsoft Dynamics