Introduktion til Power Platformen: 3 eksempler på hvordan du kan bruge den i din virksomhed
AlfaPeople |
sep 15, 2021

Introduktion til Power Platformen: 3 eksempler på hvordan du kan bruge den i din virksomhed

Hvad er Power Platformen, og hvordan kan du bruge den i din hverdag? Her får du en kort introduktion til Power Platformen og 3 eksempler på, hvordan den kan hjælpe jer med at arbejde mere effektivt.

Lad os starte med en kort introduktion til Power Platformen. Grundlæggende er Power Platformen en slags digital værktøjskasse, der består af fire værktøjer:

 • Power BI
 • Power Automate
 • Power Virtual Agents
 • Power Apps

Sammen kan de fire værktøjer hjælpe dig med at analysere og visualisere data, automatisere processer og arbejdsgange og bygge skræddersyede apps.

Kom hurtigt fra idé til løsning

Nu har vi fået den overordnede introduktion til Power Platformen på plads. Så lad os stille skarpt på den del af værktøjskassen, der hedder Power Apps.

Det er nemlig ofte her, at Power Platformen kan bruges til at finde en hurtig, nem og billig løsning på en konkret idé eller udfordring i virksomheden.

Kort fortalt, så er Power Apps en platform-løsning, der gør dig i stand til at udvikle virksomhedsapps til mobil og desktop med lavt indhold af kode.

Der er adgang til hundredevis af template-apps i AppSource – ligesom du kender der fra Apples App Store eller Google Play. Men du kan også bygge din egen skræddersyede app.

Derfra er det meget enkelt at opbygge sine egne apps og forretningsløsninger, som undersøtter virksomhedens processer. Store som små.

Lad os prøve at gøre det mere håndgribeligt. Vi ved godt, at det er nemmest at forholde sig til noget konkret.

Derfor har vi samlet to eksempler på, hvordan Power Platformen kan give dig nogle gode værktøjer til digital forretningsudvikling. Eksemplerne er inspireret af Power Apps-løsninger, som vi har hjulpet to af vores kunder med at bygge.

Det sidste og tredje eksempel viser, hvordan Power Platformen som samlet værktøjskasse kan bruges til at skabe et bedre grundlag for datadrevne beslutninger.

Eksempel 1: Hurtigere inspektioner med større tilfredshed hos kunder og medarbejdere

Vores første eksempel tager udgangspunkt i boligudvikling.

Her er udfordringen, at inspektionerne er en håndholdt proces, som skal gentages mange gange daligt og ofte resulterer i fejl i kommunikationen mellem de forskellige interessenter.

Når en bolig er solgt – og før den kan overdrages til de nye ejere – skal den inspiceres for at sikre, at alt er, som det skal være. Elektricitet, VVS-installationer, isolering osv.

Typisk bliver de fejl og mangler, der dukker op, skrevet ned på et papir. Det kan være alt fra et løbende toilet, et manglende fodpanel eller revner i loftet.

Derfra giver inspektøren besked til håndværkerne om, hvilke opgaver, der skal laves.

Det er en håndholdt og manuel proces. Selv med de bedste intentioner og mest strukturede medarbejdere ikke kan undgå at skabe fejl og misforståelser mellem håndværkerne og inspektørerne.

Løsning: En applikation, der samler al information i forbindelse med inspektioner og overdragelse.

Ved at bruge Power Apps, kan vi bygge en app, hvor medarbejderne i virksomheden kan rapportere fejl og mangler ved inspektionerne.

De kan oprette en sag for hver fejl eller mangel, som de finder under inspektionen med det samme. De kan også nemt tildele arbejdet til den rette håndværker.

I samme app kan håndværkerne se, hvilke opgaver de er blevet tildelt efter inspektionen og raportere tilbage efterhånden, som arbejdet skrider frem.

Udover den tid, der vil blive sparet ved at gøre processen digital, vil virksomheden også opleve:

 • Færre misforstålser og større sikkerhed med billeddokumentation af fejl og mangler.
 • Et bedre samarbejde mellem leverandører, håndværkerer og medarbejdere i virksomheden.
 • At de kan skabe en bedre oplevelse for deres kunder.

Eksempel 2: Større kvalitet og tempo i håndteringen af fakturaer

Det andet eksempel tager udgangspunkt i en virksomhed, der arbejder med sundhedsforsikringer.

Her er udfordringen, at virksomheden har et stort tidsforbrug i forbindelse med håndtering og godkendelse af fakturaer.

Virksomheden håndterer mange tusinde sager hvert eneste år, og hver eneste faktura skal i den forbindelse håndteres manuelt.

Den bliver først printet ud for derefter at blive sendt rundt til tre forskellige medarbejdere, som alle skal sætte deres signatur på som godkendelse af fakturaen.

Det kan ofte ende med at trække håndteringen af hver eneste faktura i langdrag på grund af fx ferie og travle dage hos de forskellige medarbejdere.

Løsning: En applikation, der automatiserer håndteringen af fakturarer.

Hvis virksomheden allerede har licenser til SharePoint og Outlook, kan det faktisk lade sig gøre at digitalisere håndteringen af fakutarer med det samme og uden ekstra licenser.

Ved at gøre processen digital og automatiseret, er virksomheden ikke længere afhængig af, at medarbejderene skal være fysisk på kontoret for at kunne signere og godkende en faktura.

Det betyder at tempoet på håndteringen af fakturaer kan stige gevaldigt. Samtidigt vil der ikke være samme risiko, for at en faktura falder ned mellem to stole.

Generelt vil virksomheden opleve at:

 • De kan håndtere fakturarer meget hurtigere og har frigjort tid til andre vigtige opgaver.
 • Kvaliteten og sikkerheden af processen er større, fordi de nu har mulighed for at spore hver enkelt faktura.
 • Medarbejderne kan fokusere deres tid og energi på deres kerneopgaver.

Eksempel 3: Bedre grundlag for datadrevne beslutninger

Det sidste eksempel vækker genklang for mange af vores kunder.

Udfordringen er, det tager lang tid at finde og fortolke på de nøgletal og data, der er nødvendige for at træffe effektive og gode beslutninger.

I mange virksomheder stiller man ikke længere spørgsmålstegn ved, at beslutninger og prioriteringer skal træffes på baggrund af data og indsigter.

Men den nødvendige data og de relevante nøgletal ligger ofte spredt rundt i virksomhedens forskellige IT-systemer.

Det kan være alt fra salgssystem og webshop til lagerstyring og ERP.

Derfor kræver det både tid og kræfter for dem, der skal træffe datadrevne beslutninger at finde, samle og fortolke på den data, de skal bruge.

Et omstændigt arbejde, der gør det svært at få den fulde værdi ud af både data og IT-systemerne.

Løsning: En automatiseret proces, der samler og deler data med beslutningstagerne.

Data is king – distribution is everything.

Hvis data skal gøre en forskel for virksomheden, skal den derfor deles med de rigtige målgrupper internt i virksomheden.

Gennem Microsofts Azure Services kan vi skabe et ”data warehouse”. Her samler vi data fra alle de forskellige datakilder.

Ved at koble Power Platformen på vores ’data warehouse’ kan vi nemt dele data og indsigter på tværs af organisationen.

Det kan fx være i form af liste-rapporter, dashboards eller en simpel PDF-fil, som beslutningstagerne i virksomheden får tilsendt med jævne mellemrum.

På den måde er det nemt at finde de indsigter, man skal bruge. Men der er også andre fordele:

 • I får klart defineret og derved også strømlinet, hvordan jeres rapporterings skal foregå og se ud.
 • I kan følge det sammenhængende billede, som jeres data fortæller i længden.
 • I kan sikre, at I har styr på jeres data og dermed også skabe høj datasikkerhed.

Vil du gerne vide mere om Power Platformen?

Så har vi godt nyt! Du kan nemlig også læse vores quickguide “13 gode råd, når du overvejer Microsoft Power Platform”. Her får du:

 • En kort introduktion til Microsoft Power Platformen.
 • 13 gode råd til, hvordan Power Platformen kan gøre digital udvikling nemmere, hurtigere og mere fleksibel.
 • En lille øvelse, der kan hjælpe jer med at finde ud af, om Power Platformen er relevant for jer.