5 essentielle ROIs du vil se med et ERP system
AlfaPeople |
nov 23, 2016

5 essentielle ROIs du vil se med et ERP system

Udregning af faktiske investeringsafkast, fra ERP (Enterprise Resource Planning) implementeringer, på forhånd, er et noget udfordrende forslag. Problemet er, at ingen to ERP strategier er helt ens, og derfor vil umiddelbare omkostninger og løbende driftsomkostninger variere. Der kan derudover også være både mere og mindre håndgribelige fordele, som kan være svære at måle uanset metode. Panorama Consulting har indsamlet data vedrørende ERP tilfredsstillelse gennem de sidste 6 år, og vi kan se i deres rapport fra 2015, at kun 58 % af virksomheder anser deres ERP implementering en succes, mens de resterende enten ikke kan sige noget med sikkerhed eller anser projektet som fiasko. I de fleste tilfælde, indikerer en fiasko eller ligegyldighed over for ERP, at virksomhederne ikke allokerede nok tid til at sætte målsætninger, for hvad de ønskede at opnå med systemet. Ikke desto mindre, anerkender 81% af virksomhederne at de kunne se målbare forbedringer, som følge af skiftet til ERP.

Tilgængelig real-time information

Den primære fordel nye ERP brugere rapporterer, er den øgede tilgængelighed til information, gennem hele firmaet. 14% af virksomhederne udtaler, at de har haft adgang til mere information, til analyse og research brug, og at informationen tilgængelig var mere pålidelig end førhen, på grund af standardisering. Denne information blev også en kritisk del af vigtige beslutninger truffet blandt 8% af de adspurgte virksomheder.

Bedre integration af teams og processer

Det andet mest fordelagtige element ved ERP, er bedre integration af standard forretningsprocesser, og dermed også mere produktiv interaktion mellem teams i firmaet. Dette fører til mere vidensdeling, mere effektiv problemløsning på tværs af afdelinger og ganske enkelt en generelt bedre kundeoplevelse.

Forbedret effektivitet

Panorama Consulting rapporterede, at 11% af virksomhederne oplevede målbart forbedret effektivitet og produktivitet, mens yderligere 8% kunne melde mindskning af dobbeltarbejde. Disse to kategorier synes at gå hånd i hånd, da der er mindre spildtid og fokus lægges på at løse problemer første gang de identificeres.

Lagerstyring

Lagerstyring lader til at være en af de større byrder for mange virksomheder, da de er afhængige af, at deres leverandører leverer det, der skal bruges, og samtidig også skal forsøge at sikre positive leadtider for deres salgsafdeling. 7% af virksomhederne rapporterede forbedrede lead tider og bedre lagerstyring, og yderligere 5% oplevede forbedrede interaktioner med deres leverandører. Dette betyder, at der bruges mindre tid på at skynde sig for at holde trit med efterspørgslen og samtidig mere pålidelige salgsmuligheder.

Driftsomkostninger

Det sidste betragtelige investeringsafkast man kan opleve gennem ERP, er en direkte reduktion af driftsomkostninger. Da alle elementer i en virksomheds struktur er i stand til at stramme op og minimere spild, kan virksomheden som en helhed opleve betragteligt færre penge brugt på materialer og lønomkostninger.

Et succesfuld skift til ERP vil kunne ses gennem et bæredygtigt investeringsafkast inden for så lidt som 6 måneder. Det kræver til gengæld opbakning og tillid fra alle administrationsniveauer. Den bedste måde hvorpå dette kan opnås, er via grunding konsultation med en tredjeparts specialist i ERP, som vil kunne vise dig hvilke områder du højest sandsynligt vil se de største målbare forbedringer.

AlfaPeople har specialiseret sig inden for ERP implementering, drevet af nøje overvejelser vedrørende deres kunders behov og ønsker. For mere information om hvordan ERP kan hjælpe din virksomhed og reducere driftsomkostninger, kontakt AlfaPeople i dag.