Internationale virksomheder skal kun supportere og drifte én Microsoft Dynamics 365-løsning
AlfaPeople |
okt 11, 2018

Internationale virksomheder skal kun supportere og drifte én Microsoft Dynamics 365-løsning

Microsoft Dynamics support: Virksomheder, der opererer på tværs af landegrænser og måske endda kontinenter, har typisk en stor interesse i at få ensrettet deres forretningsprocesser. Ensretningen har en lang række positive følgevirkninger såsom sparet tid, bedre samarbejde, færre fejl, højere datakvalitet og så videre.

Som core-løsning er Microsoft Dynamics 365 et populært valg for globale virksomheder, fordi platformen rummer fleksibiliteten og funktionaliteten til at dække ethvert behov i ethvert marked overalt i verden.

Så langt så godt.

Udfordringen for en global virksomhed, der anvender Microsoft Dynamics 365, kan opstå, når globale virksomhedsbehov møder lokale virksomhedsbehov i de enkelte lande. For hvis man er nødt til at arbejde en masse små lokaltilpasninger ind fra forretningen, har man i realiteten ikke længere én core-løsning, der skal supporteres og driftes, men over tid en række løsninger, der skal nurses. Tager disse landespecifikke hensyn overhånd, følger omkostningerne typisk med, og så kan man godt vinke farvel til de oprindelige visioner om at høste effektiviserings- og produktivitetsgevinster som følge af ensretning.

Læs mere: Cloud vs. on premise: Husk at medregne værdien af manglende funktionalitet i jeres business case

Denne tilgang, hvor man accepterer, at man bygger en myriade af lokaliseringer ovenpå core-platformen, kan jeg ikke anbefale. Det er for dyrt, risikabelt, bøvlet, omstændeligt – og så er det helt unødvendigt. Microsoft Dynamics support.

Mit råd er, at man arbejder de nødvendige – og kun de nødvendige – lokaliseringer ind i core-løsningen, så man rent systemadministrativt kun skal håndtere én løsning. Nødvendige lokaltilpasninger kan eksempelvis bunde i overholdelse af landespecifik lovgivning, som det siger selv, at man er nødt til at imødekomme. Microsoft Dynamics 365-platformen er skruet sådan sammen, at man godt kan lave disse lokaltilpasninger for et enkelt marked, uden at det påvirker driften for andre markeder.

Man kan også godt imødekomme ønsker om at tilføje landespecifik forretningsfunktionalitet. For der er jo forskel på at drive forretning i Berlin og i Beijing. Men jeg vil hermed godt opfordre til, at man for så vidt muligt sørger for at minimere antallet af forretningsmæssige tilpasninger i Dynamics 365-platformen, og at man tilstræber enkelhed og ensretning i administrationen af løsningen.

Forretningen har mandat til at skubbe tilbage, når en landechef i Sverige eksempelvis påstår, at deres arbejdsgange og forretningsprocesser er meget forskellige fra naboerne i Norge. For er de nu også det? Eller skal man bare vænne sig til at arbejde efter nye metodikker? Arbejdsprocesserne i Microsoft Dynamics 365 er et produkt af mange tusinde brugeres akkumulerede erfaringer omsat til optimerede workflows. Ofte vil brugerne mærke forbedringer i deres hverdag, når først de bliver bekendte med ny funktionalitet og nye processer. Microsoft Dynamics support.

Læs mere: En Trusted Advisor skal lede – ikke sælge – rejsen mod skyen

Der er meget vundet ved at gøre tingene ens i en international organisation. Kvaliteten af datagrundlaget fra en international virksomhed, hvis landekontorer arbejder efter samme principper på samme it-platform, er meget højt sammenlignet med virksomheder, der har hver sin måde at generere data på. De rapporter, ledelsen anvender som beslutningsstøtte, er ganske enkelt mere præcise.

Min anbefaling er derfor at sige nej. Start med at sige nej, hvis et land argumenterer for en tilpasning til Dynamics 365-platformen, med mindre tilpasningen skal imødekomme lokal lovgivning. Så kan I altid tilføje funktionaliteten, hvis det virkelig viser sig, at behovet var forretningskritisk.

Download whitepaper

Du kan læse mere om, hvordan du kan sikre en kontinuerlig support, vedligeholdelse og opgradering af din Microsoft Dynamics platform i whitepaper Hvorfor investere i support og vedligeholdelse.