ClickDimensions

Gør klik til kunder med ClickDimensions

ClickDimensions yder professionel support inden for innovativ e-mail marketing og muliggør markedsundersøgelser, dataindsamling og andre værktøjer til automatisering af marketingaktiviteter. Den omfattende portefølje af services hjælper virksomheder til at få en større indsigt i handlemønstrene hos de kunder eller klienter, der viser interesse for produkterne, hvilket giver en solid platform til udarbejdelse af handlingsplaner. Som Microsoft Gold Partner for CRM er ClickDimensions-løsningen også Microsoft CRM-certificeret, og i 2012 vandt ClickDimensions titlen som Microsoft Dynamics Marketplace Solution Excellence Partner of the Year.

Som kerneydelse tilbyder ClickDimensions brugerne en høj grad af intuitiv erfaring inden for e-mail marketing, hvilket giver brugerne mulighed for at udarbejde individuelle dynamiske e-mails ved hjælp af en lang række redigeringsmuligheder. Det, der adskiller ClickDimensions fra mængden, er den mangfoldige og virkningsfulde vifte af funktioner, herunder bl.a.:

 • Kampagneautomatisering
 • Skræddersyede webforms
 • Eventstyring
 • Avanceret rapportering
 • Spørgeundersøgelser
 • Webanalyser
 • Lead score
 • Kampagne landing pages
 • SMS
 • Brug af sociale medier
 • En række uddannelsesmuligheder, der skal hjælpe brugerne til at arbejde så selvstændigt som muligt.
Kontakt vores eksperter

Målet er, at brugeren ved hjælp af en eller en flere af ClickDimensions’ services kan gennemføre marketingaktiviteter på højt plan og samtidig øge koordinationen mellem salgs- og marketingfunktionerne samt de dertil relaterede aktiviteter. Dette vil resultere i et optimeret workflow og forbedret kommunikation mellem de to afdelinger. Derudover vil dataindsamlingen kunne integreres og deduplikering overflødiggøres, hvilket vil resultere i øget salg samt en forbedret CRM-performance.

Den direkte integration med Microsoft Dynamics CRM skaber en brugervenlig løsning, hvor al indsamlet information – i modsætning til de fleste andre e-mail og marketing automatiseringsværktøjer – automatisk synliggøres og lagres i CRM-systemet. Som et konkret eksempel kan nævnes, at når en virksomhed eller en person besøger en klients hjemmeside, vil IP-adressen blive tilknyttet sammen med en defineret liste af informationer om den besøgende, hvilket vil være tilgængeligt i CRM. Hver enkelt kontakt eller lead vil således være kvalificeret, og salgs- og marketingafdelingen kan derfor benytte denne information i forbindelse med de respektive aktiviteter samt kommunikationen med kunden.

De primære fordele og den merværdi, som ClickDimensions kan give din organisation, er:

Kampagneautomatisering

Med ClickDimensions kan marketingafdelingen opsætte avancerede og interaktive automatiseringer baseret på brugeradfærd, segmentere og formidle marketing e-mails og andre former for kommunikation til både potentielle og eksisterende kunder eller klienter. Dette giver salgsteamet brugbar information som fx notifikationer, når en kunde eller potentiel kunde reagerer på et marketingbudskab.

Direkte integration med Microsoft Dynamics CRM

Denne løsning muliggør en simpel automatisering af kundens datastyring og -indsigt. ClickDimensions tilbyder en lang række muligheder inden for e-mail marketing, herunder muligheden for at sende bulk HTML e-mails med tilhørende mail rapporter, der genereres overordnet og på individuelt modtagerniveau.

Lead scoring

Lead scoring er en metode til at vægte de vigtigste leads/kundeemner ud fra parametre brugeren selv definerer, det kunne for eksempel være kriterier som knytter sig til en ønsket virksomheds profil: industri/branche, omsætning, antal medarbejdere. Men det kunne også være personafhængige kriterier som : jobfunktion og titel og den on-line aktivitet fra lead, herunder antal clicks, antal downloads mv. Denne er med til at give et interessant billede af potentielle kundeemner som kan defineres som værende varme leads, og fortæller således hvilke kundeemner virksomheden bør koncentrerer sig om med størst mulighed for ny- eller mersalg.

Webintelligens

Denne funktion genererer oplysninger om, hvem der viser interesse for klientens produkter og services. Dette sker gennem rapportering af, hvordan de anonyme og identificerede besøgende bevæger sig rundt på hjemmesiden og dermed bliver til kvalificerede kundeemner.

360 graders rapportering

Evaluering af effektiviteten af salgs- og marketingaktiviteter er et hovedanliggende for enhver organisation. ClickDimensions hjælper med denne proces via stærke rapporteringsfunktioner indlejret i Microsoft Dynamics CRM. Kunder kan let kæde e-mails, webbesøgende og sidevisninger sammen og omdanne dataindsamling direkte til en kampagne i CRM, der vil blive analyseret af et centralt, brugerdefinerbart dashboard. ClickDimensions content pack udbygger dette ved at visualisere de marketingdata, der er indsamlet i Power BI.

Det er ikke ofte, man støder på marketingværktøjer af samme kaliber og ydeevne som ClickDimensions. Sammen med den integration med Microsoft Dynamics CRM giver de mange kundetilpasningsmuligheder som medvirker til at højne standarden af salgs- og marketingindsatsen.

Aktuelle Kundecases