Metodik

Vi anvender Sure Step-metoden for at have en struktureret indgangsvinkel til projekterne.

Hos AlfaPeople fordyber vi os i jeres virksomhed for at sikre, at vi leverer vellykkede projektimplementeringer.

Vi anvender Sure Step-metoden for at have en struktureret indgangsvinkel til projekterne. Sure Step er den officielle Microsoft Software-proces til Dynamics projekter. Der er tale om en best practice metode med en klar definition af de vigtige aspekter i projektet, herunder milepæle, roller og ansvar. Metoden omfatter også forskellige faser og resultater og skræddersys til forskellige implementeringstilgange.

Da ingen projekter eller kunder er ens, identificerer vi den bedste løsning på et individuelt grundlag. Vi udvælger de dele af Sure Step-metoden, der er relevant for jeres virksomhed og dermed kortlægger vi den optimale løsning, der passer til netop jeres behov. I samarbejde med kunden finder vi frem til den rette tilgang til projektet, og ud fra vores erfaring definerer vi den metode, der vil generere størst mulig værdi for kunden og skabe den rette balance mellem fleksibilitet, struktur og resultater. Sure Step-metoden sikrer, at centrale elementer og oplysninger ikke overses.

Fordele ved Sure Step-metoden

Sure Step-metoden er udviklet specielt til udarbejdelse af Microsoft Dynamics-projekter.

Fordele for din virksomhed:

 • Nøjagtig projektvurdering
 • Forbedret planlægning og kommunikation
 • Lavere omkostninger
 • Risikospredning
 • Bedre brugeraccept
 • Forbedret investeringsafkast

Fordele for projektet

 • Afprøvet metoderamme
 • Best practice for projektstyring
 • Understøttelse af processer på tværs af faser for at forbedre kvaliteten af organisationer, løsninger og teknologi.
Kontakt vores eksperter

Løsningsplanlægning med AlfaPeople

Inden for Sure Step-rammen kan en række forretningsacceleratorer gøre det nemmere at finde løsningskoncepter. Det øger forståelsen for, hvordan forretningen påvirkes efter en investering i en Microsoft Dynamics-løsning.

Acceleratorer omfatter:

 • Konceptbevis (Proof of Concept (PoC))
 • Fit gap og løsningsudkast
 • Business case
 • Vurdering af anvendelsesområde
 • Krav- og procesevaluering
 • Arkitekturvurdering

Et skræddersyet AlfaPeople project

Microsoft Dynamic Sure Step-metoden er en stærk projektramme, skræddersyet til at passe til kompleksiteten og størrelsen af forskellige organisationer.

Vi undersøger nøje jeres virksomheds parathed, implementeringens varighed, kompleksiteten af behovene samt alle økonomiske begrænsninger. Ud fra disse oplysninger vælger vi den rette tilgang til hvert enkelt projekt.

Vores mest anvendte projekttilgange er:

AlfaPeople Hybrid – vandfaldsprojekter med en fleksibel tilgang til faserne

Ved vandfaldsmodellen anvender vi en inkrementel udviklingstilgang, hvor krav og løsninger udvikles eller fastlægges gennem samarbejde mellem selvorganiserende, tværfunktionelle teams. Denne tilgang befordrer tilpasset planlægning, evolutionær udvikling og levering samt en iterativ fremgangsmåde med en fast tidsramme. Derudover fremmer tilgangen hurtige og fleksible reaktioner på ændringer.

Vandfaldsmodellen

Vandfaldsmodellen er en fortløbende proces, som ofte anvendes inden for softwareudvikling. Forløbet ses som et konstant flow gennem alle faser af analyser, design, udvikling, ibrugtagning og drift. Hver fase afsluttes og leveres som udgangspunkt for den næste fase.

Vandfaldsmodellen er den mest almindeligt anvendte tilgang i forbindelse med virksomhedsprojekter på grund af en høj grad af kompleksitet og behovet for en sammenhængende tværfunktionel løsning.

Vi understøtter også:

 • Opgraderingsprojekter – I de fleste tilfælde starter dette med en teknisk opdatering fra en ældre løsningsversion til en nyere version, som eventuelt følges op af et faktisk implementeringsprojekt.
 • Rent fleksible projekter – Typisk anvendt i forbindelse med mindre projektaftaler for små og mellemstore kunder.
 • Standard – Typisk anvendt i forbindelse med projektaftaler for små til mellemstore organisationer uden den kompleksitet, der ses i større foretagender.

Agil implementering

Den agile projektmetode er i stigende grad fokuseret på dagens krav til effektivitet, fleksibilitet og omkostninger. Den agile tilgang tager forbehold om ændringer i planlægnings- og gennemførelsesfasen samt nye krav som kan opstå undervejs. Forskellen til den klassiske vandfaldsmodel er primært den agile og fleksible håndtering af nye forhold i hele projektets forløb. En stor fordel er, at ikke alle detaljer om målet skal være kendt ved projektets start.

Proces trin i den agile metode.

Agile implementation method
Agile implementation method
Kontakt os