PSA

Et stærkt projektstyringsværktøj
til professionelle servicevirksomheder

Assistance PSA Suite imødekommer behovene hos små, mellemstore og store organisationer, idet løsningen skaber en forståelse for vigtige forretningsprocesser og KPI’er. Dette opnås ved at have fuld synlighed i ressourceforbrug, produktivitet og effektivitet. PSA Suite er en pakkeløsning, som kan bruges sammen med Dynamics CRM Online eller med Dynamics CRM On-Premise.

PSA Suite indeholder en stærk faktureringsfunktion, som giver kontrol over hele faktureringsprocessen. Du har også mulighed for at oprette flere fakturaer til forskellige projekter i én arbejdsgang.

PSA Suite består af fire komponenter:

 • Professionel serviceautomatisering (PSA). Projektstyring og ressourceallokering, salgsbudgettering og prognosticering, tids- og udgiftsoptegnelser og -administration, ressourcestyring og fakturering
 • Finans: Leverandørforpligtelser, tilgodehavender, likviditetsstyring, e-bank og rapportering
 • HR-management: Forvalter og udvikler jeres ressourcer
 • PSA Suite Portal: En selvbetjeningsportal for medarbejderne som giver synlighed i ressourceforbrug og planlægning af aktiviteter.

Fordele:

Kontakt vores eksperter

Forecast af flere forskellige indtægtsstrømme

PSA Suite hjælper dig med at forstå din nuværende indtægtskilde på uge- eller månedsbasis. Du kan også lave forecasts for forventede indtægter for faste gebyrer, tids- og materialeprojekter eller tilbagevendende kontrakter. Budgetterede timer kan opdateres automatisk via projekt- og ressourceplanlægningen.

Styr dit projekt til tiden og inden for budgettet

Som projektleder har du kontrol over alle projektets leveringsmængder med synlige tids- og budgetbegrænsninger. Du kan også tildele opgaver til enkeltpersoner eller grupper. Ved brug af det integrerede Gantt-diagram kan du let styre deadlines. Assistance Software hjælper dig med at tildele ressourcer effektivt, så du ikke får uventede omkostninger.

Ressourcestyringsfunktion

Når du styrer et team, er det altid en udfordring at huske, hvilke aktiviteter de enkelte arbejder med. Projektplanlægning giver dig en gruppekalender, en projektplan og en salgsprognose, så du kan allokere ressourcerne på den mest effektive måde. PSA giver dig et ressourcekort, som du kan bruge til at vurdere, om du bruger for få eller for mange af dine ressourcer.

Tidsstyringsfunktion

Da teammedlemmer udfører forskellige aktiviteter i løbet af dagen, giver PSA fire forskellige indstillinger til at angive den tid, de bruger på et projekt. Uanset om du besøger kunder, eller du er på kontoret, kan du med tidsindtastningsappen indtaste informationer på en timeseddel via mobiltelefon, tablet eller computer. Har du repetitive opgaver, er der ingen grund til at starte forfra, da du med timeseddelskemaet kan vælge repetitive opgaver. Den brugte tid kan registreres i timer eller minutter efter behov.

Tidsstyringsfunktion

Efterhånden som hvert projekt udfolder sig kan du påføre det udgifter, som du har brug for at styre, overvåge og godkende. PSA Suite hjælper dig med at styre og administrere udgifter, gebyrer og omkostninger. Du kan også estimere daglige rådighedsbeløb for at sikre, at ingen bruger for mange penge. Med udgiftsskemafunktionen kan du redigere, tilføje eller tildele udgifter til forskellige projekter.

Tidsstyringsfunktion

På en projektoptegnelse får du øjeblikkelig og detaljeret adgang til dit budget, dit forecast og faktiske oplysninger pr. projekt. Du vil få en komplet økonomisk oversigt ved hjælp af de tilgængelige dashboards. PSA Suite understøtter mange kontrakttyper inden for ét projekt, fra et fast gebyr for tid og materialer til tilbagevendende omkostninger til produktgebyrer. Med Revenue Recognition-modulet vil der automatisk blive genereret snapshots, som giver dig overblik over aktuelle og færdiggjorte opgaver.

Fakturastyring

Det er enkelt at bruge gruppefaktureringsfunktionen til at oprette en eller flere fakturaer for flere fakturaer. PSA Suite understøtter følgende faktureringstyper:

 • Tid og materialer baseret på timebasis og/eller daglige satser
 • Fast salær baseret på færdiggørelsesgraden, installeringer og milepæle
 • Tilbagevendende produkter for abonnementer
 • Udstyr, varer, gebyrer og andre omkostninger

De fem største produktfordele

 • Øg jeres effektivitet ved at have mulighed for at forvalte alle aspekter af projekterne i et enkelt system
 • Opnå forbedret samarbejde ved hjælp af tildeling af opgaver, registrering af tid brugt og rapportering af afsluttede opgaver
 • Opnå forbedring af, hvordan I udnytter ressourcer og strømliner ressourceallokering takket være forbedret synlighed af tidligere og planlagte tildelinger
Læs mere

 • Opnå forbedring af budgettering, forecasting og rentabilitetsanalyse ved at indsamle budget, omkostninger og forventede data, herunder faste gebyr, tids- og materialebestræbelser og kontrakter med tilbagevendende gebyr
 • Sørg for, at kunderne faktureres til tiden ved at oprette fakturaer gennem gruppefaktureringsfunktionen.

PSA Suite til Dynamics CRM arbejder hånd i hånd med standard Dynamics CRM. Det installeres oven på Dynamics CRM og integreres problemfrit med Dynamics CRM. PSA Suite bruger en række Dynamics CRM- standardobjekter såsom konti, fakturaer, brugere og aktiviteter med tilføjelse af en række andre objekter såsom projekter, projektdele, timeregistreringer og bookingperioder. Virksomheder, der allerede benytter Dynamics CRM, kan drage stor fordel af at tilføje disse til de funktioner, der allerede findes. PSA Suite integreres problemfrit med Microsoft Outlook. Brugerne kan hente data fra deres Outlook- kalendere, når de opdaterer deres timesedler, og projektledere kan automatisk oprette aftaler fra projektdelsaktiviteter i PSA. PSA Suite kan integreres med ERP-systemer såsom Dynamics AX for at inkludere økonomi, leverandørforpligtelser, tilgodehavender, likviditetshåndtering og e-bank. PSA Suite Financials kan bruges til at administrere finansielle oplysninger uden et ERP-system, eller det kan integreres med det, hvis du allerede har et.