Fortræffelig integration af driften

Microsoft Dynamics 365 til produktionsvirksomheder

Microsoft Dynamics 365 integrerer effektivt CRM og ERP-løsninger til produktionsvirksomheder. Platformen leverer den teknologi, der skal til, for at virksomheden kan omdanne deres produktionsprocesser, kommercielle processer og logistikprocesser. Derved får virksomheden et indblik i data og kan deraf tage mere effektive beslutninger baseret på dataene.

Hvorfor Microsoft Dynamics 365 til produktionsvirksomheder?

  • Agil eksekvering i virksomheden: Administrér din produktion med guider og instruktioner, der er skræddersyet til operatørerne og supervisors. Dette kan tilpasses og vises på enhver enhed, forbedrer lokal produktivitet og giver global synlighed.
  • Intelligent ordrebehandling: Med global synlighed af lager, produktion og logistik, kan lederen af kundesupporten tage initiativer til at undersøge produktionsmuligheder, transport og opbevaring for kunderne.
  • Sæt speed på produktlanceringer: Effektiv proces fra modellering og budgettering til produktion af nye produkter.

Hvorfor AlfaPeople?

AlfaPeople tilbyder produktionsvirksomheder en fleksibel og cloud-baseret løsning med Microsoft Dynamics 365. Løsningen muliggør integration af drift, reducerer deadlines, opfylder kundens behov og styrer ressourcerne til at opnå den effektivitet, der er brug for i en agil produktionsvirksomhed.

Kontakt os

Simplificer driften med Microsoft Dynamics 365 til produktionsvirksomheder

Produktionschef

Kontrollér, om de materialer, der er nødvendige for en given produktionsordre er planmæssige, så korrekte beslutninger om fordeling af materialer til ordren, kan foretages.

Få demo

Indkøbsdirektør

Tilrettelæg direkte og indirekte indkøb af varer og tjenesteydelser og etablér en central indkøbskapacitet i hele organisationen, så processer og indkøbspolitik understøttes.

Få demo

Logistikchef

Forbind salgs- og indkøbsprocesser med logistik, produktion og lagerstyring for at opnå synlighed og kapacitet gennem hele værdikæden.

Få demo

Lagerkoordinator

Hold styr på materialerne i henhold til lagerdimensioner herunder lokation, parti og serienummer. Udnyt de mange lagerstyringssystemer og opgørelsesmetoder.

Få demo