Hvordan og hvorfor Microsoft FastTrack og AlfaPeople Cloud Lift-Off programmet går hånd i hånd
AlfaPeople |
okt 26, 2018

Hvordan og hvorfor Microsoft FastTrack og AlfaPeople Cloud Lift-Off programmet går hånd i hånd

Store projekter med datamigrering fra on-premise miljøer til skyen kan være vanskelige. Du flytter ikke bare 100GB eller mere vitale forretningsdata til skyen. Der skal planlægges, det kræver specifikke kompetencer, og det skal supporteres af de rigtige værktøjer.

”Baseret på mine erfaringer,” siger Stephen Price, Microsoft Dynamics CRM konsulent, ”falder de typiske hovedpiner i et datamigreringsprojekt ind under nedenstående 6 forskellige kategorier”:

  • Frygten for at forstyrre forretningen. Hvor meget indflydelse vil datamigreringsprojektet have på den daglige drift?
  • Frygten for det ukendte. Hvem gør hvad i projektet? Har vi de rigtige ressourcer internt? Har leverandøren det rigtige team på?
  • Frygten for ugyldige data. Mangler der elementer af data, når datamigreringsprojektet er slut? Er alle relationer mellem data intakte og ubeskadiget?
  • Frygten for at glemme tests. Har vi en struktureret og automatiseret proces til at teste systemet, når projektet er færdigt?
  • Frygten for at omkostninger løber løbsk. Hvad kommer projektet til at koste i sidste ende?
  • Frygten for en endeløs tidshorisont. Hvornår bliver vi færdige?

Microsoft har på baggrund af blandt andet disse bekymringer blandt virksomheder, der vil i skyen, etableret en service, som de kalder Microsoft FastTrack. FastTrack har til formål at hjælpe virksomheder med at finde forretningsværdi langt hurtigere med Microsoft Cloud.

Microsoft FastTrack giver virksomheder en række best practises, værktøjer, ressourcer, eksperter og vejledning, der er nødvendig for at flytte til Microsoft 365, Azure og Dynamics 365. Microsoft hjælper virksomhederne ved at lave en succesfuld plan og onboarde nye brugere og funktionaliteter i et fleksibelt tempo.

Imidlertid er det vigtigt at forstå, hvad Microsoft FastTrack ikke gør. FastTrack er ikke en service, der tilbyder leverancer i forbindelse med et migreringsprojekt. FastTrack handler kun om at yde god rådgivning. ”Og netop derfor arbejder FastTrack perfekt sammen med AlfaPeople’s Cloud Lift-Off program omkring den faktiske projektledelse, planlægning, migrering og at sætte det nye miljø op,” siger Stephen Price.

AlfaPeople Cloud Lift-Off programmet er et end-to-end program, der hjælper kunder med at flytte deres on-premise Microsoft Dynamics CRM-løsning i skyen og Microsoft Dynamics 365. Programmet er baseret på standardiserede processer og sikrer en hurtig og gnidningsfri transition for din virksomhed til at komme i skyen.

Læs mere: En trusted advisor skal lede – ikke sælge – rejsen mod skyen

Det er ikke alle datamigreringsprojekter, der kvalificerer sig til FastTrack programmet. Baseret på input fra den enkelte virksomhed omkring omfang og størrelse på datamigreringsprojektet, beslutter Microsoft, hvem der kan indgå i programmet.

Hvis projektet kvalificerer sig, så får virksomheden tilknyttet en Microsoft ressource igennem hele projektperioden uden omkostninger. Denne person kan deltage i daglige eller ugentlige møder og giver værdifuld information samt hjælper med at kvalificere hvert enkelt trin i processen.

Kontakt AlfaPeople og find ud af, om dit datamigreringsprojekt kan nomineres til Microsoft FastTrack.

Du kan også læse mere omkring AlfaPeople´s Cloud Lift-Off program, og hvordan vi hjælper virksomheder med at finde forretningsværdi hurtigere med Microsoft Cloud – download vores senest e-bog Cloud Lift-Off – Flyt din Dynamics løsning i skyen her.