Dynamics AX

Unik Enterprise Resource Planning fra Microsoft

Microsofts ERP-løsning, Dynamics AX, giver virksomheder bedre forudsætninger for at styre og forenkle sin daglige drift samt reagere smidigt på forandringer. Med korte implementeringstider, både i skyen og on-premise, giver værktøjerne i Dynamics AX forudsætninger for at maksimere virksomhedens potentiale og vækst. Microsoft Dynamics AX giver dig følgende fordele:

 • Muligheden for at opfylde forretningsmæssige behov med individuelt tilpassede løsninger, udviklet til en række forskellige brancher.
 • Hurtig reaktion på nye muligheder, som lettes af intuitive, ensrettede økonomimodeller, der afspejler virksomhedens organisationsstruktur, politikker og processer.
 • En grænseflade med udseende og funktionalitet som ligner det velkendte Microsoft Office, hvilket gør det nemt for nye brugere at tage systemet til sig.

Dynamics AX for Detailhandel

Dynamics AX for DetailhandelAt skabe ægte omni-channel oplevelser består af mere end blot at stille flere salgskanaler til rådighed for kunderne. Dynamics AX indeholder funktioner som er skræddersyede til detailhandlen med centrale støttefunktioner som økonomi, indkøb, merchandising, Supply Chain og distribution. Opsætning og konfiguration af elementer som sortiment, pris og tilbud samt salg til forbrugere gennem virtuelle og fysiske butikker håndteres i en integreret løsning, der overflødiggør integration af tredjepartteknologi. Fordelene er:

 • Mulighed for at køre integrerede e-handelsplatforme.
 • Detaljeret opfølgning på salg og rapportering per produkt, kategori, region, butik, kanal eller andre forretningsmæssigt relevante metrikker.
 • Kortere time to market for nye fysiske butikker eller e-butikker, idet strukturen i AX er baseret på central oprettelse af varenumre og ajourføring.
 • Udnyttelse af mulighederne af betalingsapplikationer til smartphones og tablets, for at skabe ’tills’, line-busting og pop-up butikker.
Anmod Om Demo

Dynamics AX for Stat og kommuner

Dynamics AX for Stat og kommunerDynamics AX rummer en vifte af fleksible funktioner, som er designede specifikt til offentlige myndigheder. Funktionerne letter budgetstyring og regnskabsaflæggelse, gennemskuelighed samt produktivitet på en driftsmæssigt effektiv og smidig måde. De tre vigtigste fordele med AX for stat og kommuner er:

 • Adgang til informationer, opgaver og forretningsprocesser i realtid, der kan skræddersys til funktioner på tværs af virksomheden, herunder samkørte oversigter over ordrer i proces, grafisk præsenterede opgaver, forretningsprocesser og rapporter, nøgletal(KPI’er) og andre oplysninger tilpassede til den enkelte brugers behov.
 • Forenklet dataudveksling med andre velkendte Microsoft-programmer som Word, Excel og SharePoint.
 • Øget produktivitet og ledelsesinformationer baserede på brugererfaringer, der yderligere kan skræddersys til roller på tværs af samtlige portaler og den enkelte kundes Windows- grænseflade.

Af hensyn til gennemskuelighed og budgetkontrol er systemet forberedt for implementering af rollebaseret sikkerhed med den indbyggede funktion Financial Dimensions, der desuden muliggør budgetlægning og simulation på forskellige aggregeringsniveauer og organisatoriske niveauer. Det er muligt at generere regnskabsprognoser og udgiftsopgørelser, således at interessenterne umiddelbart kan se virksomhedens finansielle forpligtelser. Det er ligeledes muligt at generere avancerede rapporter, der opfylder kravene i lovgivningen.

Anmod Om Demo

Dynamics AX for Produktion

Dynamics AX for ProduktionOpgaven med at holde styr på produktionsprocesser, lean, diskret produktion og produktkonfiguratorer lettes mærkbart ved implementering af Dynamics AX i hele virksomheden. Løsningen bygger på et indgående kendskab til logistik- og produktionslivscyklus inden for den enkelte branche og giver dermed et solidt fundament for produktionsplanlægning, baseret på produktdatablade for de enkelte produkter. Produktionsvirksomheder oplever fordele med AX i form af:

 • Automatisk kalkulation af produktionsordrer på grundlag af produktdatablade, styklister og processkemaer med heraf afledte præcise omkostningsprognoser.
 • Forbedret kvalitetskontrol i hvert enkelt trin af produktionsprocessen, lige fra det tidspunkt, hvor råvarer ankommer produktionsvirksomheden.
 • Avanceret lagerstyring for samtlige råvarer og færdigvarer samt lageroptimering efter FIFO- (first in first out) eller FEFO-princippet (first expired first out).
Anmod Om Demo

Dynamics AX for Professionelle Services

Dynamics AX for Professionelle ServicesI mange servicevirksomheder er succeskriterierne effektiv projektstyring, ressourcestyring og kommunikation understøttet af smidige, skalerbare ERP-systemer. Når den slags løsninger tilpasses til den konkrete virksomhed, er det muligt at nedbringe de samlede omkostninger og øge kundetilfredsheden. Gevinsterne ved Dynamics AX til servicevirksomheder er:

 • Øget udvalg af kundecentrerede tjenester, der kan opgraderes yderligere og tilpasses til kundernes stadig højere forventninger.
 • Ledelsesinformationer i realtid, der dækker alle aspekter af interaktionen med kunderne. Kombineret med de rigtige funktioner giver det mulighed for præstationer, der overopfylder kundernes forventninger.
Anmod Om Demo