Schrader Camargo
AlfaPeople DK |
sep 06, 2022

Schrader Camargo

Produktion
Microsoft Dynamics CRM

Forretningsbehov

Schrader Camargo er en del af Xignux-koncernen, som er internationalt førende inden for projektering. I løbet af sine 52 år har virksomheden udviklet sig, til at opererer i 15 latinamerikanske lande. Kerneforretningen består i fremstilling af elektromekanisk udstyr, projektering, levering og opførelse af fabriksanlæg, mineanlæg, kraftværker og vandkraftværker samt gas- og olieinstallationer. Indtil nu er der gennemført over 390 projekter i Mexico, Venezuela, Peru, Jamaica, Ecuador, Chile og Panama.

Schrader Camargos høje standarder for kvalitetsstyring, sikkerhed og miljøledelse er medvirkende til virksomhedens fornemme omdømme og afgørende for, at Schrader Camargo kan håndtere store projekter med fokus på kontinuerlig vækst.

Kompleksiteten af virksomhedens omfangsrige projekter stiller krav om retvisende dokumentation. Registrering og dokumentation af ankomst til og afgang fra lokationer, digitalisering af dokumenter og effektive procedurer for sikker håndtering og lagring af data, hører med til de daglige aktiviteter. Workflows omfatter arbejdstegninger, kommunikation med entreprenører, kontrakter, tidsregistrering, økonomirapportering, myndighedsgodkendelser, breve, mails og andre typer informationer, og det hele skal versionsstyres og kontrolleres, og i øvrigt være tilgængeligt når som helst.

Løsning

Til denne kritiske del af den daglige drift valgte Schrader Camargo at køre parløb med AlfaPeople om en stærk online dokumentløsning i form af eDocument og Dynamics CRM. Platformen blev implementeret som opgradering til et eksisterende system, og målet var at forenkle og accelere registrering og kontrol af dokumenter vedrørende flere hundrede projekter på samme tid. Samtlige versionsstyrede dokumenter blev tildelt hensigtsmæssige sikkerhedsoptioner inklusive godkendelse på relevant ledelsesniveau, afhængigt af hvilken type informationer de indeholdte. Data skulle være tilgængeligt for 50 interne brugere og mere end 500 eksterne brugere fordelt på samtlige virksomhedens filialer.

Ét projekt genererer i gennemsnit 5 000 dokumenter, så af hensyn til Schrader Camargos opfyldelse og helst overopfyldelse af sine budgetter gik kravene knyttede til integrationen på omstillingsparathed, tilgængelighed, pålidelighed og effektivitet.

eDocument Dynamics CRM arbejder sammen med Microsoft Dynamics CRM 2015 og SharePoint 2013 om at centralisere og automatisere dokumentationsprocesser i stor skala, hvilket medfører hurtig og effektiv håndtering af hvert dokument med relevant kategorisering.

Microsoft Dynamics CRM er et stærkt værktøj til at håndterer dokumenter fra billed- og PDF-filer, så udformningen af eDocStation som en plugin gjorde det muligt yderligere at afkorte tidsforbruget med at registrere enorme mængder data og dokumenter. Plugin-løsningen gør det nemt og hurtigt for brugerne at tilføje dokumenter direkte ind i CRM, hvilket er omkostnings- og ressourcebesparende.

Alberto Thomae, der er systemchef i Schrader Camargo, udtrykker det således: “Hos AlfaPeople fandt vi et dynamisk og erfarent team. De udførte en gnidningsløs implementering inden for de betingelser og det budget, der blev opstillet ved projektets start.”

Fordele

Investeringsafkast

Udrulningen af Microsoft Dynamics CRM medførte besparelser på over 50.000 EUR i forhold til det hidtil benyttede system. Herudover også øget produktivitet og lønsomhed medførte det langt mere velfungerende arbejdsprocesser.

Optimering af forretningskritiske dokumentprocesser

Når brugerne oplever øget fleksibilitet og bedre kontrol over deres dokumenter i realtid er det godt for virksomheden. Den bliver i stand til at håndtere langt større mængder informationer hurtigt, tilgængeligt, pålideligt og effektivt. og i sidste ende bedre budgetoverholdelse.

Problemfri integration med Microsoft Azure

Et ufravigeligt krav til AlfaPeople var, at komplekse Microsoft-systemer som Dynamics CRM, SharePoint og Exchange skulle synkroniseres med Azure. Det er en stærk skyplatform til store virksomheder. Brugen af pålidelig skyteknologi gør, at Azure giver sikkerhed og gennemskuelighed. Informationer er tilgængelige, stabile og mulige at hente frem hvor som helst når som helst.