Microsoft Cloud – Azure

Tilgå data gennem skyen
– uanset hvor og hvornår.

Skyen (på engelsk cloud computing) indebærer brug af et netværk af eksterne, virtuelt hostede servere til at lagre, håndtere og behandle data samt køre software, applikationer, IT-infrastruktur eller andre tjenester på. Konceptet har været benyttet i en årrække, f.eks. af Hotmail, iTunes og netbanker. Skyen giver virksomheder og brugere øget effektivitet og smidighed, fordi cloud løsninger kan købes til fast abonnementspris eller brugsafhængigt.

Skyen har vundet stor udbredelse i virksomheder, fordi det gør det muligt at prioritere og kanalisere interne ressourcer til opfyldelse af behovene i kerneforretningen og styrke konkurrenceevnen frem for at håndtere IT-infrastrukturen selv – og samtidig undgå kapitalbinding. Når først en virksomhed har besluttet sig for at migrerer deres data til skyen, kan den hurtigere tage applikationer og tjenester i brug. Det medfører en forbedret styring og afkortede vedligeholdelsestider, mens IT-funktionen bedre kan prognosticere og tilpasse sine ressourcer til virksomhedens behov.

Hvordan fungerer det?

En god analogi er at se skyen for sig som et løg med en masse lag uden på hinanden. De yderste lag er det, som slutbrugerne “ser” og interagerer med. Således er f.eks. Facebook og Outlook.com skysoftwaretjenester, der stilles til rådighed for forbrugere i frontend – løgets yderste lag. Backend – løgets indvendige lag – består af hardware, platforme, applikationer og softwarearkitektur, der driver frontend.

Til erhverv og B2B-brugere er der som mellemlag indskudt et netværk i skyen, der knytter enheder og teknologi inklusive computere og mobile enheder til centraliserede ressourcer i et datacenter. Brugerne har adgang til datacentret via virksomhedens netværk og/eller internettet når som helst, hvor som helst fra. Det er særlig fordelagtigt for virksomheder, hvis medarbejdere eller samarbejdspartnere er fordelt på mange lokationer.
Læs mere


Applikationer, der kører fra skyen, kan trække på en enorm regnekraft fordelt på flere forskellige lokationer. Denne måde at arbejde på giver kunderne fleksibilitet, fordi de kan trække på så mange eller få ressourcer, som der er behov for, og tilpasse disse med kort varsel.

Brug af Microsoft Cloud og dennes tjenester indebærer, at den teknologiske infrastruktur drives af en tredjepart i stedet for på en server hostet hos virksomheden selv. Blandt fordelene kan nævnes mærkbare besparelser og en mere effektiv administration samt mindsket elforbrug og øget tilgængelighed, funktionalitet og ydelse.

Ved brug af Office 365, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics CRM og alle de tilhørende Microsoft-understøttede løsninger hostes data og software i datacentre tilhørende Microsoft. Microsoft er ansvarlig for at sikre tilgængeligheden af den enkelte tjeneste.

Infrastrukturen i Microsoft Cloud giver IT-funktionen:

 • Brugervenligt interface plus skalerbarhed.
 • Det frigør kapital, fordi anlægsinvesteringer (CAPEX) i IT infrastruktur omlægges til driftsudgifter (OPEX).
 • Evnen til at tilgå og benytte tjenester, der indebærer meget store opstartsomkostninger, hvis ikke de er skybaserede.

I praksis vil det sige, at IT-specialister hurtigt kan oprette og udrulle servere, installere applikationer, administrere tjenester fleksibelt og generere analyser i realtid.

Er skyen sikker?

Ja. Virksomhedens informationer og IT-arkitektur er fuldstændig sikre med Microsoft Cloud, der opfylder de højeste internationale standarder for datasikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger med mulighed for kryptering op til AES-256. Som en yderligere sikkerhedsforanstaltning stiller Microsoft et center til rådighed for særligt fortrolige oplysninger. De mange fortroligheds- og sikkerhedsforanstaltninger er kundernes garanti for, at kun personer med et berettiget behov får adgang til deres data. Udnyttelse af tredjepartsskyen kan gøre jeres eksisterende IT-infrastruktur mere robust. Strømsvigt i en given hostinglokation giver ikke længere anledning til bekymring, og mange Cloud løsninger spejles til flere lokationer, så I trods manglende adgang til en bestemt udbyder stadig har fuld adgang til jeres data.

Præcis hvad består fordelene ved skyen i?

Mobilitet: Tilgå virksomhedens data fra enhver mobil enhed, fra et hvilket som helst sted. Denne konkurrencefordel øger virksomhedens evne til at betjene sine kunder overalt på kloden med øget produktivitet og indtjening til følge.

Lagerkapacitet: Arbejdet i skyen giver på grund af skalerbarheden nærmest ubegrænset lagerplads. Kunderne kan udvide deres disponible lagerplads svarende til virksomhedens behov.

Fleksibilitet: Skyen giver kunderne mulighed for at skalere op i perioder med stort behov og bagefter vende tilbage til det normale leje.

Prisbillighed: Virksomheder kan nedbringe deres teknologiomkostninger mærkbart, fordi det, der ellers ville være en kapitalbinding, bliver til en månedligt opkrævet driftsudgift baseret på det faktiske behov. Det er ikke længere nødvendigt selv at eje kostbar teknologisk infrastruktur.
Læs mere


Brugsafhængig betaling: Der findes et antal skymodeller, hvor kunderne kun betaler for det, de behøver og benytter, med mulighed for at tilpasse ressourcer og omkostninger, i takt med at virksomheden vokser, f.eks. ved at til- eller fravælge tjenester.

Pålidelighed: Microsoft følger de højest mulige sikkerhedsstandarder og opfylder i enhver henseende internationale standarder for krypterings og beskyttelse af personlige oplysninger.

Miljøvenlig tilgang: Ved at benytte skytjenester kan kunderne nedbringe deres elforbrug og dermed eludgift samt nedbringe deres CO2-påvirkning, hvilket er til gavn for overskuddet og miljøet.

Er Cloud løsninger egnet til alle virksomheder?

Cloud løsninger indebærer flere fordele og giver virksomhederne et konkurrencemæssig forspring. De mange anvendelsesmuligheder baner vejen for værdiskabende aktiviteter og processer.

Mellemstore til store virksomheder har typisk de mest avancerede hostingarrangementer og krav til fremtidssikring. Den enkelte virksomhed vil typisk have behov, der afhænger af funktion, varemærke og region, hvortil kommer særskilte behov på koncernniveau. Der skal en robust infrastruktur til at styre websites og applikationer med krav om stor tilgængelighed. Skyen giver erhvervsmæssige brugere en stærk, pålidelig og yderst avanceret IT-infrastruktur til en lavere omkostning samt med effektivitet, smidighed, fleksibilitet og produktivitet.

Udfordringen for de fleste små og mellemstore virksomheder består i at vokse uden nødvendigvis at have alle de ressourcer på plads, som de måtte få brug for. Uden en stor intern IT-funktion frigør skyen virksomhedens ressourcer, der i stedet kan bruges på kerneforretningen, samt adgang til et omfattende sortiment af lagring, hosting, platforms- og netværkstjenester på en økonomisk, fleksibel og fuldt skalerbar måde.

Skyen giver iværksættere og nystartede virksomheder mulighed for – hurtigt – at sammensætte en standardmæssig virksomheds-IT- infrastruktur og tage den i brug med en beskeden kapitalbinding.

Cloud for Office 365

Office 365 er virksomhedens komplette kontorpakke i skyen indeholdende alle de velkendte applikationer som Word, Excel, PowerPoint osv. Office 365 forener alle pc- applikationer – en komplet kontorpakke ved et klik. Hele denne produktivitetsforøgende funktionalitet er skybaseret og hostes af Microsoft. Hertil hører email, professionel filoverførsel og HD videomøder, der binder alle medarbejderne sammen i en effektiv, virtuel organisation, som der er adgang til overalt.
Læs mere


Office 365 anskaffes på månedsabonnement, hvilket indebærer, at I altid arbejder med den seneste udgave af samtlige Office-applikationer, uanset om I er online eller offline. Den tilsvarende programpakke til mobile enheder, Office Mobile, kan køre under både iOS, Android og Windows, så medarbejderne kan arbejde med dokumenter og emails undervejs, eller de kan logge på deres Office-konto fra en hvilken som helst enhed med en browser.
Gevinster

 • Arbejd overalt
 • Nedbring kapitalbindingen
 • Nedbring omkostningerne til hardware og elektricitet
 • Skaler virksomheden med kort varsel
 • Vær fuldstændig ajour med jeres opdateringer
 • Brugerlicens
 • Køb licens til den funktionalitet, som virksomheden har behov for

CRM On-line

Microsoft Dynamics CRM er en virksomhedsløsning til håndtering af kunderelationer, der fremmer produktiviteten og er blevet en glimrende løsning, der giver virksomhederne maksimalt udbytte af deres arbejdsprocesser samt marketing og cloud løsninger.
Læs mere

Med denne løsning, der fremmer salgsstyrkens produktivitet i skyen leverer Microsoft en unik brugeroplevelse. Integrationen af Microsoft Dynamics CRM Online og Office 365, genererer ekstraordinære resultater for virksomhederne, og sælgerne får ét sted, hvor de kan udføre samtlige opgaver uden at skulle have flere applikationer åbne, og det sikrer ajourførte oplysninger i realtid i en enkel brugeropsætning på ét sted.Kombinationen af kontorværktøjer med hentning af kundedata fra Microsoft Dynamics CRM Online har givet Office 365 stor udbredelse. Resultaterne er øget effektivitet i marketing, øget omsætning og bedre interaktion med kunderne fra en hvilken som helst browser og enhed, hvilket på én gang øger mobiliteten og produktiviteten. interaktionen med Microsoft Dynamics CRM Online bevirker, at Office 365 øger produktiviteten i salgsstyrken, fordi medarbejderne bindes sammen i et virtuelt fællesskab, der fører til hurtigere og hyppigere kontraktunderskrivelser.

Output og fordele:

 • Fasthold fokus: Hele salgsprocessen kører uden problemer. Kundeinformationerne findes dér, hvor sælgerne skal bruge dem, således at det ikke er nødvendigt hele tiden at skifte mellem applikationer. Salgsstyrken kan derfor koncentrere sig om kundemner og eksisterende kunder med øget synlighed og omsætning til følge. Det medfører atter bedre beslutninger baserede på retvisende oplysninger.
 • Øg indtjeningen: Forøg salgsstyrkens produktivitet ved at muliggøre samarbejde om nøglekunder med nem adgang til kontaktoplysninger og andre virksomhedsinformationer.
 • Opbyg tillid: Salg i dag handler om tillid og om at kunne påvise værdi. Microsoft Dynamics CRM hjælper jeres salgsstyrke med at opbygge den nødvendige tillid hos kunderne og omsætte mere. Det gør sælgerne ved at give kunderne en god oplevelse, fordi interaktionen med kunderne finder sted på rette tid og sted på grundlag af gode prognoser. Samtidig fremmes en ensartet interaktion med kunderne via flere kanaler med synliggørelse af kunderne 360° rundt og en bedre forståelse for disses behov.

Aktuelle kundecases

Aguas
Dynamics AX
Public Sector