AlfaPeoples arbejdsgange

Fremragende styring og levering af projekter med Microsoft Dynamics 365 og Power Platform.

AlfaPeoples arbejdsgange
microsoft dynamics 365

Brugen af AlfaPeoples metoder såsom Waterfall, Agile og Start&Go™ definerer grundsøjlerne i en succesfuld levering af AlfaPeoples projekter. Den ideelle metode vælges, så den passer til hver enkelt kunde, hvor der tages hensyn til forskellige forretningsstrategier, processer og teknologier. Målet er at tilbyde en balance mellem agilitet, struktureret service og resultater til kunden.​

Sådan virker det

​​Brugen af AlfaPeoples metoder såsom Waterfall, Agile og Start&Go™ definerer grundsøjlerne i en succesfuld levering af AlfaPeoples projekter. Den ideelle metode vælges, så den passer til hver enkelt kunde, hvor der tages hensyn til forskellige forretningsstrategier, processer og teknologier. Målet er at tilbyde en balance mellem agilitet, struktureret service og resultater til kunden.​ 

Waterfall

Traditionel metodologi til implementering af systemer i faser eller i en vandfaldsmodel med en veldefineret projektbeskrivelse, hvor levering sker ved projektets afslutning. ​​​Her anvendes en fastlagt serie af trin og aktiviteter med lidt parallelisme i udviklingen af hver enkelt, hvor arbejdet med næste trin kun påbegyndes, når det forrige er afsluttet. Tilbagevenden til tidligere stadier kan betyde omarbejde og ekstra investeringer.

Agile

Baseret på en trinvis og interaktiv proces med løbende leverancer, er der ekstrem frihed til ændringer i scope eller nye krav fra interessenter. Disse interaktioner samles i en backlog, der prioriteres efterhånden som arbejdet skrider frem. Hver udviklings-sprint udføres med en målsætning om at levere et levedygtigt, funktionelt produkt, også kendt som et MVP (Minimum Viable Product).

Start&Go

​​Start&Go™ er udviklet af AlfaPeople. Det er en strategi til hurtig levering gennem definerede processer og funktionalitet, træningsindhold samt service og support på applikationerne. Implementeringen følger en metode, der ligner Waterfall, hvor faserne er foruddefinerede og i dette tilfælde meget specifikke og korte med det formål at levere et levedygtigt, funktionelt produkt (Minimum Viable Product).​

Fordele ved denne service 

Den bedste oplevelse ved levering af Microsoft Dynamics 365 og Power Platform 

Din virksomhed vil nyde fordelene ved Microsoft Dynamics 365 og Power Platform. Men vi ønsker også, at I får den bedst mulige oplevelse af leveringen i selve implementeringsforløbet. AlfaPeople har indgående viden om systemerne og de bedste metoder til implementering i din virksomhed. Vi har stor erfaring med at gennemføre mange forskellige typer projekter med udgangspunkt i en bred vifte af arbejdsgange. Se de mange fordele ved at vælge AlfaPeople til succesfuldt at implementere Microsoft-applikationer i din organisation: 

Pålidelig levering

Med definitionen af den bedste metode til projektudførelse og fremragende fagfolk til god projektstyring bliver leveringen af det aftalte projektmål mere forudsigelig, pålidelig og sikker. Som et resultat af det øges chancerne for en succesfuld implementering af Microsoft Dynamics 365 og Power Platform. AlfaPeople definerer sammen med kunden den mest passende metode og tilpasser den til projektet, så der tages højde for vigtige aspekter såsom scope, deadlines, milepæle, aktiviteter og ansvarsfordeling.

Erfarne og specialiserede fagfolk

AlfaPeople har konsulenter og udviklere med viden på højeste niveau inden for Microsoft Dynamics 365 og Power Platform samt omfattende erfaring i at levere forskellige typer projekter. Vores team præsenterer dig for den bedste måde at imødekomme din virksomheds behov. De håndterer implementering af platformen med fremragende ekspertise og udnytter årelang knowhow til at imødegå udfordringerne for den enkelte kunde.

Metoder tilpasset forskellige projekter

​​Waterfall, Agile og Start&Go™-arbejdsgangene er de fundamentale principper, der styrer de forskellige modeller til implementering af Microsoft Dynamics 365 og Power Platform. De er tilpasset behov og særegenheder ved hvert projekt og kunde. AlfaPeople-teamet anbefaler den leveringsmetode, der bedst opfylder din virksomheds forretningsmål.​

Sammenligning af metoder

I tabellen nedenfor lister vi de vigtigste parametre til sammenligning af AlfaPeoples metoder til projektledelse og levering: 

Projekt- 
element
WaterfallAgileStart&Go
Grad af indledende viden om project scopeHøjLavMeget høj
Tilpasning af metodologiLav HøjMeget lav
Definering af projekt FastVariabelFast
Ændringer i projektets definering Change Request Defineres af product ownerIkke muligt
Team ManagementProjektleder SelvstyretSelvstyret 
Dokumentation StorReduceretPrædefineret 
Levering I faserI sprintsSingle
globe

Sammen med kunden Alfapeople og på baggrund af vores erfaring definerer vi den bedst egnede metode til at tilbyde balancen
mellem smidighed, struktur og resultater.
Metodologien sikrer, at de vigtigste elementer og
oplysninger er implementeret.

Tag en snak med en af vores eksperter og lær mere om AlfaPeoples metodologier til implementering.

Kontakt os