“Kompleksiteten i vores it er steget gennem årene. Det har resulteret i en hverdag, hvor vi har haft mange forskelligartede arbejdsprocesser på tværs af afdelinger. Samtidig har medarbejdere i deres arbejde været nødt til at skifte imellem forskellige systemer, for at kunne håndtere ét samlet sagsforløb for en klient. Efter implementering af Microsoft Dynamics CRM og MyCare og samarbejdet med AlfaPeople, har vi nu fuld fokus på at stabilisere platformen med ensretning af arbejdsprocesser og stordriftsfordele, som nogle af de allerstørste gevinster. Og det betyder jo i sidste ende, at vi kan fortsætte den gode service overfor vores klienter – og faktisk yde en endnu bedre service nu”

Lene Dalsjö Bull – CIO hos Falck Healthcare