CP Pumps

Produktion
Microsoft Dynamics AX/CRM

Forretningsbehov

CP Pump Systems AG er en finmekanisk produktionsvirksomhed i Schweiz. Gennem mere end halvtreds år har virksomheden udviklet og fremstillet centrifugalpumper i topkvalitet til brancher som kemi (grov- og finkemikalier, landbrugskemi og specialkemikalier), lægemidler, bioteknologi, levnedsmidler og drikkevarer samt papir og cellulose. Som led i sit udviklingsarbejde og produktion binder CP Pump Systems frontteknologier sammen med en uovertruffen mængde af viden og erfaring opbygget gennem samarbejde med kunder i over 40 lande.

Efter at CP Pump Systems havde overvejet de fremtidige krav og foretaget en grundig gennemgang af virksomhedens daværende ERP-system, Miracle, måtte ledelsen erkende, at systemet havde nået sin tekniske levetid, og at der skulle findes en mere moderne afløser. Helt konkret kunne Miracle køres primært som adressedatabase med enkelte tilføjelser til at holde styr på kundeinteraktioner samt tilbudsgivning. Tidsregistrering, lønbogholderi, økonomi, dokumentstyring og leveringsprocesser blev håndteret i individuelle softwareprogrammer, hvilket medførte ineffektive forretningsprocesser. IT-funktionen brugte mange kræfter på at understøtte resten af virksomheden med et system, der ikke var egnet til formålet, så standardmæssig, fleksibel software var det, der skulle til, når ERP-løsningen blev opgraderet.

Eftersom CP Pump Systems fremstillede højteknologiske produkter, skulle et nyt system kunne håndtere salg, produktion, logistik og vedligeholdelse på en effektiv måde, og der var brug for en avanceret, moderne rapporteringsløsning, der gav sælgere og servicemedarbejdere god indsigt i den enkelte kundes forhold uden behov for at kontakte denne. Den nye løsning skulle også understøtte den omfattende datatrafik internt i virksomheden samt integrere produktlivscyklusstyring (PLM), dokumenthåndteringssystem (DMS), tidsregistrering, lønbogholderi og økonomifunktioner, således at beslutningstagerne fik et grundlag for at udføre ressourceplanlægning på tværs af virksomheden.

Løsning

For at nedbringe sine omkostninger ved at eje softwaren valgte CP Pump Systems at gå efter en hostet løsning i skyen. Det blev til den fuldstændige udgave af Microsoft Dynamics AX 2012 R3 kombineret med Microsoft Dynamics CRM 2015 og det SharePoint-baserede dokumenthåndteringssystem Officeatwork.

AlfaPeople blev betroet opgaven med at implementere projektet. AlfaPeoples specialister valgte at udbygge AX/CRM med dobbeltrettet dataudveksling i realtid for at opnå en robust snitflade mellem de forskellige systemer. Derudover blev der integreret en produktkonfigurator, dokumenthåndteringssystem, lønbogholderi, tidsregistrering og produktlivscyklusstyring. Disse forbedringer gjorde op med afhængigheden af lister i excel regneark, som virksomheden anvendte tidligere da Miracle ikke indeholdt produktlivscyklusstyring, tidsregistrering eller dokumenthåndtering.

På operationelt niveau bestod den primære udfordring for en ny løsning i tilbudsgivning. For CP Pump Systems er dette en kompleks proces, idet den enkelte pumpe i vid udstrækning skræddersys til kundens behov, og kunderne har brug for en konfigurator til at afprøve forskellige muligheder, før de afgiver en ordre. En browser-baseret produktkonfigurator blev integreret, så den enkelte kunde nemmere kunne finde frem til den optimale pumpetype samt støtte de internationale sælgere med aktivitetsregistrering og mulighed for at arbejde offline. Resultatet blev en mærkbar forbedring af virksomhedens salgsproces, hvor sælgerne nu kunne udpege kundeemner, give præcise tilbud mere effektivt samt følge med i den enkelte pumpes livscyklus. Yderligere kom den nyoprettede marketingfunktion rigtig flot i gang fra start. Jessica Zöhner, der er marketingchef i CP Pumps, udtrykker det således: “Kombinationen af Microsoft Dynamics AX og Dynamics CRM har gjort det muligt for os at udarbejde og gennemføre marketingkampagner og kundespecifikke aktiviteter. Samtidig kan vi nu se samtlige aktiviteter knyttede til en kunde på ét sted, således at vi kan danne os et indtryk af, hvad kunden foretrækker, og som derfor fungerer som udgangspunkt for en dialog.”
Læs mere


Ud over tilbudsgivningssystemet er der til bestillinger og fakturaer knyttet komplekse instruktioner og betjeningsvejledninger, der i nogle tilfælde er specifikke for den enkelte pumpe. Det integrerede dokumenthåndteringssystem muliggør søgning samt integration med salg, produktlivscyklusstyring, leverings- og faktureringsprocessen inklusive nødvendige fragtdokumenter og eksporttilladelser ved internationale salg. Skabelonstrukturen i Officeatwork sikrede, at det hele foregik på en måde, der tilgodeså virksomhedens profil udadtil.

Fordele

Reducerede cost of ownership (CoO)

Med henblik på at etablere en moderne IT-funktion til at støtte og integrere samtlige processer i CP Pump Systems blev der tilføjet dobbeltrettet dataudveksling i realtid mellem systemerne og det hostede miljø, hvilket nedbragte omkostningerne ved selv at eje softwaren og behovet for brandslukning fra IT-funktionens side.

Ny kanaler gør informationer hurtigere at tilgå

De nye funktioner, kombineret med Microsoft Dynamics AX og Dynamics CRM, har styrket CP Pump Systems’ salgs- og marketingprocesser ved at tage nye kanaler i brug og levere kvantitativt og kvalitativt forbedrede kundeinformationer. Det har styrket virksomheden som helhed, fordi samtlige kundeorienterede funktioner samt internt salg, ledelse, produktion og service.

Teknologisk sikkerhed

Et moderne system med teknologiske løsninger for fremtiden, som leverandøren hen ad vejen kan udvikle og udvide med nye kanaler og teknologier, sikrer, at investeringen tjener sig selv hjem. Thomas Würsch, der er direktør for CP Pump Systems, giver systemet disse ord med på vejen: “Brugen af Microsoft Dynamics AX og CRM gør, at vi har flere værktøjer og muligheder, således at virksomheden er i stand til at forfølge en nyskabende, fremtidssikret strategi. Den sammenhængskraft, projektet har medført, spiller en central rolle for vores aktiviteter, som vi ikke kunne have klaret os uden.”

Aktuelle Kundecases

Kirin
Dynamics CRM
Produktion

SCA
Dynamics CRM
Produktion

Air Partner
AMF
Professionelle Services

JHSF
Dynamics CRM
Ejendomshandel

Se alle

Kan du lide hvad du ser? Lad os tale sammen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder fra AlfaPeople direkte i din indbakke

Jeg accepterer privacy policy. Læs privacy policy. *